Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách thí sinh trúng tuyển đại học

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo (các trường đại học, học viện, cao đẳng, trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học) tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại các trường (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở giáo dục tải lên Hệ thống) sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20/8/2023, tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ lọc ảo 6 lần, các trường sẽ công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đợt 1 từ 17 giờ ngày 20/8 đến trước 17 giờ ngày 22/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng phần mềm để hỗ trợ lọc ảo và không làm thay nhiệm vụ xét tuyển của nhà trường. Do vậy, các trường chủ động trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo. Nếu xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo Điều 27 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Các trường tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung.

Danh sách trúng tuyển
Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách thí sinh trúng tuyển đại học

Năm 2023, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành. Vì vậy, các trường có sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển thì phần mềm phải xét tuyển tất các các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh (nếu thí sinh đáp ứng các quy định) theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Trong trường hợp thí sinh không lựa chọn phương thức xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường điều tiết các chỉ tiêu giữa các phương thức, đặc biệt là giữa các tổ hợp, căn cứ vào phổ điểm thi, căn cứ yêu cầu của ngành đào tạo để xác định việc điều tiết chỉ tiêu và điểm trúng tuyển theo từng tổ hợp, đảm bảo sự công bằng đối với thí sinh (trừ trường hợp trường nào đã công bố trước độ chênh lệch điểm giữa các tổ hợp). Các trường cân đối chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp để bảo đảm tối đa sự công bằng cho thí sinh.

Các trường phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro được công bố trong đề án tuyển sinh theo quy định.

Ngọc Châm