Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển: Sản xuất kinh doanh khả quan, chia cổ tức cao hơn dự kiến

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch, trong đó có mức chi trả cổ tức.
phan bon van dien
Đoàn Chủ tịch

Nhiều giải pháp đạt mục tiêu sản xuất đã đề ra

 Ngày 23/4, tại Hà Nội, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã tổ chức Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2024. Ông Phùng Ngọc Bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Văn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty cùng các cổ đông tham gia đại hội.

Thông tin tại đại hội cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành phân bón nói chung, cũng như của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điền bị ảnh hưởng mạnh trong năm 2023. Tuy nhiên, phát huy hiệu quả của một thương hiệu đã có hơn 60 năm khẳng định vị thế, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo doanh nghiệp đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh đề ra.

Theo đó, năm 2023, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo hoàn thành về cơ bản các chi tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

ong van hong son
Ông Văn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty: Năm 2023, Công ty đã chi trả cổ tức ở mức 10%. Đây là mức cao hơn 67% so với kế hoạch đã đề ra (kế hoạch là 6%), tương đương 111% so với cùng kỳ.

Ông Văn Hồng Sơn thông tin thêm, năm vừa qua, doanh nghiệp đã đảm bảo ổn định tư tưởng cho cán bộ công nhân viên thông qua các việc làm thiết thực như: Đảm bảo đủ việc làm, chỉ trả lương thưởng đúng các chế độ chính sách theo quy định của Công ty, và nhà nước đối với người lao động. Quan tâm giải quyết các kiến nghị của người lao động, tránh gây bức xúc cho người lao động từ các khâu trung gian. Phát huy được tính làm chủ của người lao động, tăng cường sự giám sát các mặt trong sản xuất kinh doanh. Không ngừng cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường.

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, công ty cũng thường xuyên đào tạo lý thuyết, tay nghề cho công nhân, đào tạo tại chỗ, thực tế cho từng cương vị, người cũ hướng dẫn người mới để người mới nhanh chóng nắm bắt quy trình công nghệ, thao tác để nâng cao tay nghề đảm đương được các cương vị. Thường xuyên huấn luyện về an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, sản xuất dự trữ phân bón vừa đủ theo kế hoạch và nhu cầu thị trường, đảm bảo tồn kho hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn và không suy giảm chất lượng sản phẩm. Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng hàng hóa tại các kho dự trữ.

Công ty cũng nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với từng loại đất, từng loại cây trồng và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở các địa phương; tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và bà con nông dân. Đồng thời, tiếp tục cơ giới hóa hợp lý các khâu trong sản xuất; áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo môi trường, tận thu sản phẩm.

Công ty cũng đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng, phát triển các đại lý bán hàng mới tại các khu vực, đảm bảo cung ứng hàng kịp thời, đầy đủ. Đề ra các chính sách bán hàng, giá bán, thời điểm chuyển kho từng thời kỳ hợp lý để tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt là tăng lượng hàng chuyển trực tiếp về kho khách hàng phía Nam để giảm lượng hàng tại các kho dự trữ, giảm chi phí thuê kho.

Đặc biệt, hình ảnh phân lân Văn Điển luôn được giữ vững nhờ công ty đã kết hợp với các nhà khoa học (Viện KHNN Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Giống cây trồng, Sở Nông nghiệp các tỉnh, Tổ chức Hội các tỉnh) để xây dựng các mô hình thực nghiệm cho cây chè, cây lúa, cây mía, cây dứa, cây cam và các cây công nghiệp khác tại các vùng miền. Song song với việc triển khai tổ chức các hội nghị khách hàng, hội thảo, hội nghị đầu bờ để trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên - Nam bộ.

Cán bộ thị trường của công ty được thường xuyên tăng cường vào khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên để theo dõi nắm bắt thị trường và phát triển thêm đại lý mới. Đồng thời, đa dạng hóa phương thức vận chuyển, hợp đồng với nhiều đơn vị vận tài đề tránh độc quyền, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chuyển kho, tiêu thụ.

Ông Văn Hồng Sơn cho biết, kết quả, năm 2023, tổng doanh thu của công ty đạt 1.027 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra, tương đương 112% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 23,1%, tương đương 105% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 76 tỷ đồng, tương đương 144% so với cùng kỳ. Đặc biệt, công ty đã chi trả cổ tức ở mức 10%. Đây là mức cao hơn 67% so với kế hoạch đã đề ra (kế hoạch là 6%), tương đương 111% so với cùng kỳ.

Năm 2024, phấn đấu tổng doanh thu 1.053 tỷ đồng

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và dự kiến tình hình năm 2024, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ trả cổ tức năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 25/3 2024 tại Đại hội), các chi tiêu chính như tổng doanh thu: 1.053,9 tỷ đồng;Lợi nhuận trước thuế: 52,191 tỷ đồng; Mức chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến bằng 7%/mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, HĐQT xác định cần thực hiện và chỉ đạo đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, về công tác quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và ban hành Các quy chế, quy định mới, thay thế cho các quy chế, quy chế trước đây theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, trong công tác điều hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; Chỉ đạo và kiểm tra việc tiết giảm chi phí, hiệu quả sử dụng để từ đó mang lại hiệu quả cho Công ty.

Về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, đoàn kết; Khuyến khích và phát huy năng lực, sáng tạo của Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó với Công ty.

Đối với vấn đề lao động, có giải pháp để khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao chất lượng lao động; Thực hiện tuyển dụng lao động công khai, minh bạch; Xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ cao.

Công ty cũng xác định tăng cường công tác quản lý về đầu tư, chính đốn công tác đầu tư. Tiếp tục giải quyết các tồn tại về đầu tư trước đây để thu hồi vốn.

Đối với công tác chỉ đạo Ban điều hành, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất và hỗ trợ cho Tổng giám đốc về các vấn đề phát trinh sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty.

thanh vien ban kiem soat
Tân thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Xuân Long nhận hoa chúc mừng tại Đại hội

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Vân Hoa – thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Long – Chuyên viên Ban Đầu tư xây dựng – Tập đoàn Hoá chất Việt Nam làm thành viên Ban Kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Vân Hoa.

Kết thúc đại hội, 100% đại biểu thống nhất đạt với các dự thảo báo cáo, tờ trình, kế hoạch, phương hướng HĐQT đề ra. Trước những khó khăn, thách thức của năm 2024, Phân lân Văn Điển xác định phát huy kinh nghiệm quý từ hành trình 60 năm xây dựng thương hiệu. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ tiếp theo, giúp Công ty tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp sản xuất phân bón chứa lân hàng đầu ngành Hóa chất Việt Nam.

Trần Bản