Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Ngày 27/12, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thuộc EVNGENCO3) phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (Trung tâm SOS) tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD) tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1.
Các đơn vị thảo luận trước giờ diễn tập
Các đơn vị thảo luận trước giờ diễn tập

Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 9 giờ, sáng ngày 27/12/2023, trong quá trình bơm nhập dầu DO từ tàu cập cầu cảng PM1 thì gặp sự cố tràn dầu. Ngay sau khi phát hiện sự cố, nhân viên tiếp liệu, vận hành viên của Công ty Nhiệt điện phú Mỹ báo động cho các lực lượng ứng phó sự cố, y tế, bảo vệ… của Công ty và phối hợp với Đội UPSCTD Trung tâm SOS để thực hiện công tác ứng phó.

Sau 45 phút, chương trình diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy điện Phú mỹ 1 đã kết thúc thành công, đảm bảo đúng yêu cầu tến độ, theo kế hoạch đề ra.

Lực lượng UPSCTD phối hợp ứng phó xử lý sự cố tại hiện trường
Lực lượng UPSCTD phối hợp ứng phó xử lý sự cố tại hiện trường

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cho biết, tình huống diễn tập được đặt ra sát với thực tế vận hành các nhà máy điện, giúp cán bộ công nhân viên Công ty nâng cao kỹ năng, năng lực điều hành, phối hợp của lực lượng tại chỗ với các lực lượng chuyên ngành để xử lý sự cố có thể xảy ra được đảm bảo an toàn.

Chiến Anh