Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Tiên phong đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ là động lực then chốt đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhận thức được điều này, 5 năm qua, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã chú trọng đầu tư đồng bộ về khoa học công nghệ cũng như chủ động ứng dụng thành tựu của KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả từ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị

Với sự đầu tư đồng bộ về khoa học công nghệ (KHCN), Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã hoàn thiện triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Các quy trình quản lý chất lượng được thực hiện một cách nhất quán và xuyên suốt theo thủ tục “Kiểm soát chất lượng toàn bộ quy trình của Công ty”.

Day chuyen che bien soi 6 tan 1 giờ
Dây chuyền chế biến sợi 6 tấn 1 giờ

Chất lượng sản phẩm từ nguyên, vật liệu đầu vào đến bán thành phẩm, thành phẩm trên dây chuyền sản xuất đều được kiểm tra, đánh giá và giám sát chất lượng các chỉ tiêu lý, hoá bằng các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành; phát hiện, xử lý các sản phẩm không đạt, truy vết tìm nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất đến sản phẩm cuối cùng.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Thuốc lá Sài Gòn, luôn tiên phong trong đầu tư chiều sâu khoa học công nghệ để không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần quan trọng vào việc ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm 2016 doanh thu của Công ty đạt 5.290.679,5 triệu đồng thì đến năm 2019 doanh thu của Công ty đạt 5.768.375,04 triệu đồng, năm 2020 mặc dù do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn, nhưng doanh thu của Công ty vẫn ước đạt 5.301.416,39 triệu đồng.

Đầu tư, cải tiến dây truyền, thiết bị sản xuất hiện đại

Để thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thành phẩm có hàm lượng tar, nicotine theo chỉ đạo của của Bộ Y tế và WHO. 5 năm qua, Công ty đã đầu đầu tư, triển khai thực hiện hàng loạt dự án đổi mới công nghệ, thiết bị.

Day chuyen van dieu Hauni Protos 90E tốc độ 10.000 điếu 1 phút
Dây chuyền vấn điếu Hauni Protos 90E tốc độ 10.000 điếu 1 phút

Cụ thể, Dự án đầu tư hệ thống xử lý mùi cho dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ; Đầu tư 1 máy đục lỗ laser online kết nối với dây chuyền máy vấn tốc độ cao 10.000 điếu/phút; đầu tư máy xé điếu online i-loop, Đầu tư tủ bảo ôn để bảo ôn nguyên liệu, Máy đo độ ẩm nhanh Sodim và tủ sấy MK5, 1 Máy đo BORGWALDT A20 đo độ thông thoáng của giấy vấn và giấy sáp và 1 máy đo Densimeter DD61A đo độ điền đầy sợi - độ cứng cây đầu lọc, 1 máy đo Densimeter DD61A đo độ điền đầy sợi thuốc phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Thiết kế chế tạo mới máy nạp điếu vào khay và  máy dán tem thuế SDT20. Trước xu hướng chuyển đổi mẫu mã sản phẩm từ những loại bao qui cách kingsize, compact sang những loại bao có qui cách điếu nhỏ như Demi Slim, Slim, Super Slim... Công ty đã chủ động nghiên cứu, thiết kế và chuyển đổi các dây chuyền vấn ghép đóng bao để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển mới trên thị trường nội tiêu lẫn thị trường xuất khẩu như Chuyển đổi dây chuyền vấn ghép Mark 8 - Max 3 và dây chuyền bao HLP sản xuất Demi Slim, dây chuyền vấn ghép Mark 8 - Max 3 sản xuất Super Slim, dây chuyền bao AMF sản xuất Bao cứng không nắp…

Lắp đặt, kết nối đưa vào sản xuất máy D-YB43A đầu tư mới thành dây chuyền đóng bao Demi slim; Tăng tốc độ dây chuyền vấn điếu Decouflé sản xuất điếu qui cách demi slim từ 5.500 điếu/phút lên 8.500 điếu/phút. Cải tạo nâng cấp dây chuyền đóng thùng sợi menthol có hút chân không.

Nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời sự phát triển sản xuất kinh doanh, trong 5 năm qua, Công ty đã hết sức chú trọng và tăng kinh phí đào tạo để nâng cấp nguồn nhân lực của mình. Đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hằng năm, Công ty đều tổ chức chương trình học thi nâng bậc, lực lượng công nhân viên trực tiếp sản xuất đã được chú trọng nâng cao trình độ tay nghề như: lớp nâng bậc, lớp kỹ năng trình bày, kỹ năng tin học, nghiệp vụ tổ chức sản xuất, các lớp tập huấn dây chuyền tại các nước có máy móc, công nghệ mà Công ty nhập khẩu như Đức, Pháp.

Có thể thấy, những gì mà Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã đạt được về đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo cơ sở vững chắc để Thuốc lá Sài Gòn thực hiện thành công cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập.

Thanh Tú