Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Nỗ lực vì sự tiến bộ phụ nữ

Công ty Thuốc lá Sài Gòn là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các loại thuốc lá điếu với tổng số 1.770 CB.CNVCLĐ (cán bộ, công nhân viên chức lao động), trong đó có 450 lao động nữ chiếm gần 30% tổng số lao động của Công ty.

10 năm qua, Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn bảo đảm thực hiện tốt về bình đẳng giới, quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống của các CB.CNVCLĐ, cũng như tạo mọi thuận lợi trong công việc để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cá nhân và tập thể được trao tặng Giấy khen Công ty cho thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong giai đoạn 2015-2020
Các cá nhân và tập thể được trao tặng Giấy khen Công ty cho thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong giai đoạn 2015-2020

Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ

Phát hiện, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nữ, Đảng ủy - Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tốt công tác qui hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ; đồng thời, tạo điều kiện cho lao động nữ và cán bộ nữ tham gia quản lý nhằm phát huy tài năng trí tuệ, nâng cao địa vị xã hội.

Các cán bộ nữ ở mọi lĩnh vực được phân công đều gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt và có uy tín với người lao động. Nhiều năm qua lực lượng lao động nữ của Công ty luôn được Đảng bộ đánh giá là lực lượng nòng cốt, góp phần rất lớn vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của Công ty.

Đến nay, số nữ cán bộ được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng của Công ty đạt 29% trên tổng số cán bộ trưởng, phó phòng ban, phân xưởng và tương đương.

Không những thế, Công ty luôn quan tâm, động viên nữ CB.CNVCLĐ tham gia đầy đủ các lớp bồi huấn nghề, số lượng chị em tham gia thi nâng bậc đạt kết quả cao ngày càng tăng. Ngoài ra, các chị em đã tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả, tỷ lệ nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có trình độ chuyên môn từ trung học, cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 42,8% so với tổng số lao động nữ. Hàng năm, có trên 90% lao động nữ đạt danh hiệu lao động giỏi; trong đó, có nhiều nữ đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, chiến sỹ thi đua cấp Bộ và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên. Số nữ CNVCLĐ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng chiếm 28,9% số Đảng viên toàn Đảng bộ.

Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

Xác định tầm quan trọng của phong trào hoạt động nữ công trong CNVCLĐ, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chăm lo cho đời sống của nữ CBCNV. Đồng thời, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, các tiêu chí đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm.

Dây chuyền đóng bao
 Dây chuyền đóng bao tốc độ 400 gói 1 phút

Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào; biểu dương, tôn vinh những tấm gương nữ CNVCLĐ tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động giỏi, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Năm 2019, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã công nhận và khen thưởng 448 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (trong đó có 75 nữ CNVCLĐ là cán bộ nữ xuất sắc) với số tiền 48.500.000đ. Tặng quà cho 576 nữ CNVCLĐ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: 300.000đ/người; số tiền 172.800.000đ.

Thanh Tú