Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Thỏa ước tốt đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Trong thỏa ước lao động tập thể, Công ty Thuốc lá Sài Gòn cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Thuốc lá Sài Gòn
Ông Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty (trái) và Ông Trần Duy Thái - Giám đốc Công ty (phải) ký kết phụ lục Thoả ước lao động tập thể năm 2022 - 2024

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn vừa diễn ra đã thông qua nghị quyết năm 2022 và ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) 2023 - 2024. Trong thỏa ước lao động tập thể, Công ty Thuốc lá Sài Gòn cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022, Chủ tịch Công đoàn Công ty - ông Nguyễn Tất Thành cho biết, trong năm 2022, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt TƯLĐTT.

Theo đó, 100% cán bộ, công nhân viên chức lao động được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và mua thêm BHTN rủi ro 24/24 nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Thu nhập bình quân của Người lao động năm 2022 tăng 12,14% so với năm 2021.

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn phối hợp tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại bộ phận người lao động yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quy chế dân chủ cơ sở đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác quản lý của Công ty đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công ty đã thực hiện các nội dung công khai về:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Công tác tái cơ cấu, công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; Công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty và việc sử dụng Quỹ phúc lợi, thực hiện Quy định trả lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến lợi ích của CNVCLĐ; Việc thực hiện hệ thống định mức, định biên lao động, Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật...; Thực hiện Nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động, Quy trình vận hành thiết bị, Quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty thông qua các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền vận động người lao động thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của Công ty về kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hộ lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức kiểm tra, nhắc nhở Người lao động tại Công ty, thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương.

Phong trào thi đua năm 2022 sau thời gian phát động đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi lớn, được Lãnh đạo Công ty đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phong trào lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa phục vụ sản xuất có 115 sáng kiến đăng ký và có 114 sáng kiến được công nhận; trong đó, có 16 sáng kiến mang lại giá trị kinh tế hơn 13 tỷ đồng.

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng nỗ lực của cán bộ, người lao động, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của nhóm Công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn đều vượt trên kế hoạch, đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 4.157,32 tỷ đồng tăng trên 8% so với kế hoạch đề ra và trên 7% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2023, Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tập trung bám sát tình hình diễn biến thị trường, nâng cao công tác dự báo, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, bố trí, sắp xếp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn
Ông Hà Quang Hòa - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TCT Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - ông Hà Quang Hòa nhận định: “Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 có nhiều biến động nhanh, khó lường, những kết quả mà Thuốc lá Sài Gòn đã đạt được, hết sức ấn tượng, thu nhập bình quân của người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong năm 2022 tăng 12,14% so với cùng kỳ năm trước, là một trong những đơn vị đạt mức thu nhập cho người lao động tốt nhất trong số các đơn vị sản xuất thuốc lá thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí Hà Quang Hòa cũng đưa ra một số chỉ đạo cụ thể đối với mục tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong năm 2023, đặc biệt lưu ý tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, xây dựng lộ trình tăng giá bán phù hợp, củng cố hệ thống phân phối và kiểm soát tốt công tác tiêu thụ, đoàn kết cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023.

Thuốc lá Sài Gòn
Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Vinataba trao tặng Bằng Lao động sáng tạo cho ông Vũ Hữu Thỉnh - Thợ sửa chữa máy Phân xưởng Vấn bao

Cũng trong Hội nghị Đại biểu Người lao động, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Kỳ Quốc Hùng đã thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo cho ông Vũ Hữu Thỉnh - Thợ sửa chữa máy Phân xưởng Vấn bao vì đã có những sáng kiến, cải tiến được ứng dụng hiệu quả vào công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị, mang lại giá trị làm lợi cao cho Công ty.

Đây là động lực lớn cho các cá nhân và tập thể tiếp tục phát huy, lan tỏa hơn nữa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn. 

Thanh Tú