Cục QLTT Kiên Giang: thu nộp ngân sách trên 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2024

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng; thống kê 878 cơ sở; ký cam kết 1.125 bản.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Cục QLTT Kiên Giang đã triển khai đến các đội QLTT về việc thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu; Công văn số 247/QLTTKG-NVTH ngày 27/3/2024 về việc thực hiện Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng; Công văn số 263/QLTTKG-NVTH ngày 29/3/2024 về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. 

Cục QLTT Kiên Giang
Cục QLTT Kiên Giang tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng

Chỉ tính riêng trong tháng 4/2024, Cục QLTT Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra 98 vụ, đạt 143% kế hoạch tháng; phát hiện, xử lý 24 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 760,7 triệu đồng; thống kê 226 cơ sở, đạt 136% kế hoạch tháng; Ký cam kết 284 bản, đạt 122% kế hoạch tháng; Giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của 536 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thiếu hụt nguồn cung ứng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT Kiên Giang đã kiểm tra 330 vụ, đạt 80% kế hoạch 6 tháng; phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng; thống kê 878 cơ sở, đạt 88% kế hoạch 6 tháng; ký cam kết 1.125 bản, đạt 80% kế hoạch 6 tháng.

Cục QLTT Kiên Giang
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT Kiên Giang đã kiểm tra 330 vụ, đạt 80% kế hoạch 6 tháng

Kết quả nổi bật trong tháng, các Đội QLTT tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng kết hợp Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra, phát hiện 08 doanh nghiệp kinh doanh trang sức giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 470 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được trình cấp có thẩm quyền xử phạt.

Ngoài ra, Đội QLTT số 5 tăng cường kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, thực hiện kiểm tra định kỳ, lấy 07 mẫu thử nghiệm, trong đó có 03 mẫu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đội QLTT số 5 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, trong đó trình Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận xử phạt 01 hộ kinh doanh với số tiền 50, 625 triệu đồng và chuyển hồ sơ 01 hộ kinh doanh vi phạm về Cục trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 140 triệu đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT Kiên Giang đã kiểm tra 330 vụ, đạt 80% kế hoạch 6 tháng
Cục QLTT Kiên Giang triển khai ký cam kết 1.125 bản trong 4 tháng đầu năm

Tháng 5/2024, Cục QLTT Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT kiểm tra, kiểm soát thị trường, chủ động giám sát, theo dõi tình hình thị trường, tăng cường kiểm tra mặt hàng vàng, kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề vật tư nông nghiệp và chuyên đề thực phẩm trong cao điểm tháng hành động Vì an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch năm 2024, thường xuyên giám sát địa bàn để tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân ký cam kết việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Nguyên Vỵ