Đài Loan: Quy định về ghi nhãn thực phẩm có chứa chất Astaxanthin được sản xuất từ chủng E. coli Ast12

Đài Loan (Trung Quốc) vừa chính thức áp dụng Quy định mới về các hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với chất Astaxanthin được sản xuất bởi chủng Escherichia coli biến đổi gen Ast12 như một thành phần thực phẩm.
Ghi nhãn thực phẩm
Nhãn bao bì của các sản phẩm thực phẩm có sử dụng chất Astaxanthin được sản xuất bởi chủng E. coli Ast12 phải có thông tin cảnh báo đối với người tiêu dùng (Ảnh: Food Network)

Theo đó, hộp chứa hoặc bao bì bên ngoài của các sản phẩm thực phẩm có sử dụng chất Astaxanthin được sản xuất bởi chủng Escherichia coli biến đổi gen Ast12 (gọi tắt là Astaxanthin được sản xuất bởi chủng E. coli Ast12) cần phải hiện thị một trong các nội dung sau “Astaxanthin được tạo ra bởi vi sinh vật biến đổi gene” hoặc “Astaxanthin được tạo ra bởi vi sinh vật biến đổi gene nhưng sản phẩm cuối cùng không chứa bất kỳ vi sinh vật biến đổi gene nào và các gene chuyển của vi sinh vật”.

Nhãn bao bì của các sản phẩm thực phẩm có sử dụng chất Astaxanthin được sản xuất bởi chủng E. coli Ast12 phải có thông tin cảnh báo như sau “Không phù hợp đối với trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú và những người đang dùng thuốc điều trị các bệnh về gan hoặc điều trị chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, quy định giới hạn mức tiêu thụ hàng ngày của chất Astaxanthin được sản xuất bởi chủng E. coli Ast12 trong các sản phẩm thực phẩm ở mức 2mg.

Theo quy định, quy trình sản xuất chất Astaxanthin bởi chủng E. coli Ast12 bao gồm các bước sau: Lên men để thu được sinh khối vi sinh vật giàu Astaxanthin; Khử trùng môi trường lên men; Ly tâm: Làm khô; Chiết xuất Astaxanthin từ sinh khối vi sinh vật bằng Etyl axetat; Lọc để tách và loại bỏ sinh khối vi sinh vật; Kết tinh Astaxanthin bằng Etanol.

Astaxanthin tinh khiết cuối cùng được kết tinh không được chứa bất kỳ vi sinh vật biến đổi gene nào (chủng E. coli Ast12) và các gene chuyển của chúng.

Chi tiết về Quy định hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với chất Astaxanthin được sản xuất bởi chủng E. coli Ast12 như một thành phần thực phẩm xem tại đây.

Quang Đặng