Đảng bộ Thủy điện An Khê – Ka Nak chuyển về trực thuộc Đảng bộ EVNGENCO2

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Quyết định số 1484-QĐ/ĐUK về việc tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên của Đảng bộ cơ sở Thủy điện An Khê – Ka Nak.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp Bình Định và Ban Tổ chức Đảng ủy EVN đã công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận, ký biên bản tiếp nhận và bàn giao Đảng bộ Thủy điện An Khê – Ka Nak gồm 4 chi bộ trực thuộc và 72 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về trực thuộc Đảng bộ EVNGENCO2 (thuộc Đảng bộ EVN) theo quy định.

Chuyển giiao Đảng bộ Thủy điện An Khê - Ka Nak về trực thuộc EVNGENCO2
Ông Phạm Vĩnh Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định (thứ nhất bên từ trái sang) và ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN (thứ nhất từ phải sang) trao quyết định, biên bản chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ cơ sở Thủy điện An Khê – Ka Nak

Ông Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định cho biết: Việc sắp xếp, kiện toàn, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên từ các doanh nghiệp thuộc địa phương về Đảng bộ Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo Quy định của Trung ương nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp mọi mặt vai trò của tổ chức Đảng đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn, cũng như toàn thể đảng viên và người lao động Thủy điện An Khê - Ka Nak, đồng hành với các nhiệm vụ của Tỉnh và Đảng bộ Khối triển khai, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong suốt thời gian qua. Sau khi chuyển giao, ông Lê Văn Hồng mong muốn Đảng bộ Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ EVN/EVNGENCO2.

ông Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại Hội nghị chuyển giao Đảng bộ Thủy điện An Khê - Ka Nak
Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN chia sẻ: Đảng bộ EVN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hoạt động theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn, có vai trò lãnh đạo EVN thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, Đảng bộ EVN luôn được đánh giá là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó có sự đóng góp to lớn của lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, người lao động EVNGENCO2 và Thủy điện An Khê – Ka Nak.

 

Tổng Giám đốc EVNGENCO2 phát biểu tại Hội nghị
Ông Trương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNGENCO2 phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, ông Trương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy EVNGENCO2 khẳng định sẽ quán triệt và đưa vào chương trình công tác để triển khai thực hiện. Thời gian tới, ông Trương Hoàng Vũ mong muốn cấp ủy các cấp ở địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 và Đảng bộ Thủy điện An Khê – Ka Nak trong công tác phối hợp cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

ông Đặng Văn Tuần phát biểu
Ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak bày tỏ “Đảng bộ Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, quản lý vận hành an toàn, ổn định các nhà máy thủy điện, đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, đảm bảo cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Bình Định” ….

Cùng ngày, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định phối hợp với Đoàn thanh niên EVN/EVNGENCO2  tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên. Theo đó, công bố quyết định chuyển giao và tiếp nhận đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thủy điện An Khê – Ka Nak từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNGENCO2 (thuộc EVN).

chuyển giao đoàn thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVN và  Bí thư BCH Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định ký kết biên bản chuyển giao tổ chức Đoàn cơ sở Thủy điện An Khê – Ka Nak trước sự chứng kiến của Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Bình Định, Đảng ủy EVN, EVNGENCO2, Thủy điện An Khê – Ka Nak

Có 4 chi đoàn trực thuộc với tổng số 44 đoàn viên, nhìn chung, hơn một thập niên qua, Đoàn cơ sở Thủy điện An Khê – Ka Nak đã có bước trưởng thành vượt bậc, phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo đã tổ chức, duy trì tốt các hoạt động.

chuyển giao đoàn thanh niên Thủy điện An Khê - Ka Nak
Trao quyết định chuyển giao và tặng hoa Bí thư Đoàn cơ sở Thủy điện An Khê – Ka Nak.

 

Song song với việc triển khai các công tác đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn cơ sở Thủy điện An Khê – Ka Nak đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ SXKD; chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; liên tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia nhiều hoạt động, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa...

Thu Hoài – Phương Hiền