Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Quyết tâm triển khai tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 102 - CV/ĐU ngày 09/11/2020 về kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng các tập thể, cá nhân và tổng kết công tác Đảng năm 2020, ngày 15/01 Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra các giải pháp, phương hướng để triển khai nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

Đoàn
Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị

Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị gồm có ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

Báo cáo công tác Đảng, ông Đỗ Thành Tài - Phó Bí thư đảng ủy thay mặt Đoàn chủ toạ Hội nghị trình bày bản Báo cáo công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Làm rõ hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2020, triển khai tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo các đại biểu thuộc các Chi bộ Kỹ thuật, An toàn và Môi trường; Chi bộ Kế hoạch và Vật tư; Chi bộ Nhiên liệu; Chi bộ Vận hành; Chi bộ Hành chính và Lao động; Chi bộ Tài Chính và Kế toán đã có tham luận, đóng góp ý kiến cho bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. ông Nguyễn Hữu Tuấn mong muốn Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động.

Cùng với đó Công ty chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy; chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Đồng chí Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát biểu
Đồng chí Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát biểu

Thay mặt Đảng ủy, toàn thể đảng viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình, ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên. ông Tạ Trung Kiên cho rằng những ý kiến này đã động viên, cũng như chỉ đạo sâu sát, chỉ ra mục tiêu phấn đấu và các vấn đề có tính chất then chốt để Đảng bộ Công ty thực hiện và là những định hướng trọng tâm giúp Công ty tự tin, tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình. Hội nghị xin hứa sẽ phấn đấu thực hiện với kết quả cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.  

Chương trình tiếp theo của Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình khen thưởng đối với Tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2020 và Quyết định đối với các Đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình khi thành lập mới là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, đến 19/5/2016 là Đảng bộ cơ sở và đến tháng 5/2019 được đổi tên thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong thời gian vừa qua Đảng ủy Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị trong EVN. Với sự cố gắng và nỗ lực hết mình của Tập thể lãnh đạo, cán bộ Đảng viên, CBCNV Công ty đã hoàn thành Kế hoạch năm 2020 do EVN giao.

Mạnh Hùng + Tuấn Hữu