Nhiệt điện Thái Bình đạt mốc sản lượng điện 10 tỉ KWh

Hòa chung với khí thế, tinh thần và nhiệm vụ chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2020 vừa qua là năm có ý nghĩa quan trọng đối với tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Nhiệt điện Thái Bình, là năm Công ty đã hoàn thành phát điện lên Hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện đạt mốc 10 tỉ kWh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà EVN giao.

Mốc thành tựu sáng chói

Trong năm 2020, quá trình vận hành của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình luôn ổn định, tin cậy, đáp ứng khả năng huy động của nhà máy khi được yêu cầu theo đúng nhiệm vụ giao. Sản lượng điện sản xuất năm 2020 đạt 3.785,7 triệu kWh đạt kế hoạch năm 2020 giao (3.785 triệu kWh). Đặc biệt trong giai đoạn mùa khô Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng giao.

Nguồn nguyên, nhiên vật liệu được Công ty chủ động thực hiện đáp ứng đầy đủ phục vụ công tác vận hành nhà máy được kịp thời, đảm bảo ổn định cung cấp. Công tác quản lý vận hành thị trường điện cạnh tranh đã được thực hiện theo đúng các Quy định của Bộ Công thương và của ngành.

Lực lượng vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Lực lượng vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Năm 2020, Công ty tiếp tục phối hợp cùng EPS thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, hoàn thành công tác  trung tu Tổ máy 2, rút ngắn được 07 ngày so với kế hoạch, đảm bảo các thiết bị luôn được quan tâm, bảo dưỡng kịp thời đáp ứng cho công tác vận hành của nhà máy.

Về công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trường, Công ty xác định bảo vệ môi trường là công tác trọng tâm, xuyên suốt cùng với hoạt động sản xuất. Nhà máy luôn đảm bảo chấp hành, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường, trong đó: Kết quả quan trắc, giám sát định kỳ chất lượng nước/khí thải, môi trường xung quanh… đều nằm trong giới hạn cho phép. Công tác xử lý tro, xỉ được kiểm soát tốt, đảm bảo môi trường và được tiêu bao toàn bộ trong quá trình vận hành. Công tác chăm sóc cây xanh thực hiện tốt đảm bảo cảnh quan, môi trường thân thiện của nhà máy…

Mục tiêu lớn cùng EVN

Năm 2021 được coi là năm quan trọng trong công tác sản xuất, là năm đầu tiên Công ty thực hiện công tác đại tu Tổ máy số 1 và hạng mục dùng chung. Ngoài ra, đây cũng là năm chuyển giao công tác sửa chữa bảo dưỡng từ EPS sang EVNPSC. Công ty sẽ bám sát Nghị quyết số 632/NQ-HĐTV và các văn bản của Tập đoàn, thực hiện thí điểm chuyển đổi số trong Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình theo Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn ban hành.

Theo đó, Công ty sẽ tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện; đảm bảo đủ nguyên, nhiên liệu cho vận hành, sản xuất và có dự phòng; tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức để hoạt động sản xuất có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động; Tiếp tục đẩy mạnh vận dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất; vận hành tối ưu và có hiệu quả trong việc tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Đảm bảo công tác quyết toán của dự án theo quy định. Hoàn thành công tác Đại tu tổ máy số 01. Chuẩn bị công tác sửa chữa lớn năm 2022.

Quang cảnh Nha máy
Quang cảnh Nhà làm việc Tổ tiếp nhận - Phân xưởng nhiên liệu nhà máy

Công ty phối hợp tốt với EVNPSC thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo các tổ máy an toàn, ổn định, tin cậy. Hoàn thành quyết toán hợp đồng dịch vụ sửa chữa giữa EVN và GENCO3. Đồng thời hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty TNHH Một thành viên theo chỉ đạo của Tập đoàn; tham gia chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững năm 2021 do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức.

Chỉ tiêu cho năm 2021 của Công ty, Tổng sản lượng điện sản xuất: 3.581 triệu kWh; Điện tự dùng toàn nhà máy 11 %; Suất hao nhiệt: 10.617 kJ/kWh; Hệ số khả dụng của nhà máy 84,11%; Tỷ lệ dừng máy sự cố: 2,74%; Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng: 13,15%.

Chuyển đổi số - Nhiệm vụ tối quan trọng

Để triển khai kế hoạch “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty đã và đang hiện đại hóa hệ thống viễn thông và hạ tầng Kỹ thuật CNTT, tăng cường bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống OT. Dự kiến nâng cấp đường truyền WAN EVN từ 2Mbps lên 10Mbps; Nâng cấp đường truyền dẫn từ TBA 220kV. Bổ sung hệ thống máy chủ DMZ, hệ thống UPS, hệ thống kiểm soát an ninh phòng máy chủ, hệ thống chữa cháy FM200, bổ sung thiết bị cổng bảo mật 2 chiều - BSG, hệ thống Network Healthiness Check service quản lý toàn bộ gói tin, thông tin truyền đi, thu nhận của Hệ thống DCS; hệ thống thu thập giám sát tín hiệu hệ thống DCS.

Dự kiến năm 2021-2022: Công ty xây dựng hệ thống ISO điện tử phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 & ISO 14001:2015 & KPIs; Áp dụng QR Code trong quản lý xuất nhập vật tư thiết bị, tối ưu hóa vật tư thiết bị tồn trong kho.

Năm 2021, Công ty phấn đấu 100% thông tin thiết bị chính của Nhà máy được số hóa: Hồ sơ thiết bị; Thông tin và quá trình vận hành; Thông tin quá trình sửa chữa, bảo dưỡng; áp dụng nhật ký vận hành điện tử, giao ca điện tử; áp dụng đào tạo, kiểm tra, thi giữ bậc, nâng bậc trên phần mềm Elearning. 100% cán bộ nhân viên áp dụng các phần mềm dùng chung của Tập đoàn. Đặc biệt, thực hiện tốt các cuộc họp không giấy, giao việc và thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý công việc. Công ty áp dụng đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019; phấn đấu 100% hồ sơ các gói thầu được quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử.

Trực phòng hệ thống điều khiển DCS tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Trực phòng hệ thống điều khiển DCS tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngoài việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ nhân viên, Công ty đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; nâng cao thực hành văn hóa doanh nghiệp và các phong trào lao động sản xuất, công tác thi đua khen thưởng trong Công ty.

Bước vào năm mới, có những khó khăn và thách thức mới, tuy nhiên, Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn cố gắng trong công tác nhằm đáp ứng sự quan tâm, hỗ trợ từ các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với sự đoàn kết, gắn bó của tập thể CBCNV, khả năng tiếp thu kỹ thuật, vận hành thiết bị của nhà máy,… cùng với những lãnh chỉ đạo chuyên môn sâu sát của đội ngũ lãnh đạo, Công ty Nhiệt điện Thái Bình vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV trong toàn Công ty.

Không gian xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình báo hiệu một năm 2021 vững vàng và thành công
Không gian xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình báo hiệu một năm 2021 vững vàng và thành công
Mạnh Hùng