Đảng ủy VINACHEM: Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2023

Ngày 11/10/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
dảng ủy vinachem 1
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VINACHEM Nguyễn Phú Cường phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí là Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí là Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

ong nguyen van quy
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VINACHEM Nguyễn Văn Quý báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn VINACHEM Báo cáo kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Đảng ủy Tập đoàn.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại đơn vị để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn VINACHEM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối. Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng Kế hoạch thực hiện. Ban hành kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn; Ban hành các văn bản chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tuyên truyền, cổ động các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023. Kiện toàn Ban chỉ đạo 35 và tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023. 

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Hoàn thành kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với 03 đơn vị theo Kế hoạch.

Đảng ủy Tập đoàn phối hợp, chỉ đạo 16 tổ chức đảng được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đến ngày 29 tháng 4 năm 2023 hoàn thành tiếp nhận các tổ chức đảng về trực thuộc, vượt tiến độ đề ra so với kế hoạch. Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ra Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với các Đảng bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành về công tác cán bộ; Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về đảng viên đi công tác nước ngoài và ra nước ngoài về việc riêng.

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn lên cấp trên theo quy định.

Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức công đoàn các cấp cùng với công ty, đơn vị tùy theo khả năng thực tế của mỗi đơn vị, tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, lãnh đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra: giá trị sản xuất theo giá thực tế quý III năm 2023 ước đạt 12.925 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 37.056 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm 2023. Doanh thu cộng hợp quý III năm 2023 ước đạt 14.598 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 41.419 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận cộng hợp 9 tháng năm 2023 ước lãi 1.440 tỷ đồng.

Toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đến từng chi bộ và từng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

đại biểu tham luận
Đại biểu tham luận

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 3 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo trong việc chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số đại biểu, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.

 

Nguyễn Sơn