VINACHEM: Ký Hợp đồng Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn

Ngày 04/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng "Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040".

ham dự buổi lễ, về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc; ông Lê Hoàng, Phó Tổng giám đốc; Thành viên Ban Kiểm soát và đại diện các Ban chuyên môn.

Về phía Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương có ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng; ông Tạ Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm tham vấn WTO và FTAs; Đại diện các phòng của Viện.

vinachem ky ket tư vấn
vinachem ky ket tư vấn 2
Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Báo cáo về quá trình lựa chọn nhà tư vấn xây dựng chiến lược

Báo cáo về công tác lựa chọn nhà tư vấn, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc cho biết, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) đã có kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án lớn, quan trọng trong ngành công nghiệp nói chung và lĩnh vực công nghiệp hóa chất nói riêng, đặc biệt tham gia xây dựng Báo cáo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành, là đơn vị đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định đến thương thảo Hợp đồng.

Tập đoàn và Viện đã tiến hành thương thảo Hợp đồng và hai bên đã thống nhất toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng. Theo đó, Viện Chiến lược sẽ thực hiện nội dung công việc đã nêu tại Hợp đồng, sản phẩm của Viện Chiến lược bàn giao cho Tập đoàn bao gồm: 01 bản báo cáo tóm tắt, 01 báo cáo tổng hợp, 01 Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

vinachem ky ket tư vấn 3
Ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Công Thương phát biểu

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tạo cơ hội và lựa chọn Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương trong công tác Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đồng thời cam kết Viện Chiến lược sẽ triển khai thành công dự án với chất lượng cao nhất, đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ các điều khoản của hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

vinachem ky ket tư vấn 4
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Hóa chất là rất cần thiết và cấp bách nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tiến tới Tập đoàn sẽ trở thành Tập đoàn phát triển kinh doanh đa ngành, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu trong nước, tăng thị phần xuất khẩu, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Từ đó khẳng định vai trò, vị trí của Tập đoàn trong việc đóng góp vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tái cơ cấu nền kinh tế.

Việc xây dựng Chiến lược được Ban lãnh đạo Tập đoàn hết sức quan tâm và sát sao chỉ đạo các Ban chuyên môn triển khai thực hiện xây dựng. Trước đó, Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng báo cáo về chiến lược của đơn vị mình. Tập đoàn đã tổ chức hội thảo, hội nghị định hướng công tác xây dựng chiến lược làm tài liệu cung cấp cho đơn vị tư vấn, đồng thời cũng thành lập các tiểu ban để phối hợp đảm bảo tiến độ và chất lượng chuyên môn trong xây dựng Chiến lược đối với từng ngành nghề, nhóm sản phẩm của Tập đoàn.

Ông tin rằng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương sẽ có những trao đổi hợp tác tốt nhất, hiệu quả nhất để công việc được hoàn thành và đúng tiến độ.

vinachem ky ket tư vấn 5
Nguyễn Sơn