Đề xuất 28 mặt hàng thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.
danh mục phế liệu dừng tạm nhập tái xuất
Phế liệu và mảnh vụn sắt là 1 trong 28 mặt hàng thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa; các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa.

Theo đó, 28 mặt hàng thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, bao gồm:

1. Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao gồm thạch cao nung hoặc canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hoặc chất ức chế. Mã hàng 2520.

2. Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. Mã hàng 2618.

3. Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. Mã hàng 2619.

4. Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng. Mã hàng 2620.

5. Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự, các hợp chất hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử. Mã hàng 3818.

6. Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn. Mã hàng 3919Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác. Mã hàng 3920; Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic. Mã hàng 3921; Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic. Mã hàng 3923; - Bao và túi (kể cả loại hình nón):- Từ các polyme từ etylen: Mã hàng 3923; - Từ plastic khác: Mã hàng 3923.

7. Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa). Mã hàng 4707.

8. Tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế). Mã hàng 5003.

9. Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế. Mã hàng 5103.

10. Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế. Mã hàng 5104.

11. Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế). Mã hàng 5202.

12. Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo. Mã hàng 5505.

13. Vải vụn, mẩu dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp đã qua sử dụng hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, từ vật liệu dệt. Mã hàng 6310.

14. Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác, trừ thủy tinh từ ống đèn tia ca-tốt hoặc thủy tinh hoạt tính khác thuộc nhóm 85.49; thủy tinh ở dạng khối. Mã hàng 7001.

15. Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép. Mã hàng 7204.

16. Phế liệu và mảnh vụn của đồng. Mã hàng 7404.

17. Phế liệu và mảnh vụn niken. Mã hàng 7503.

18. Phế liệu và mảnh vụn nhôm. Mã hàng 7602.

19. Phế liệu và mảnh vụn kẽm. Mã hàng 7902.

20. Phế liệu và mảnh vụn thiếc. Mã hàng 8002.

21. Phế liệu và mảnh vụn vonfram. Mã hàng 8101.

22. Phế liệu và mảnh vụn molypden. Mã hàng 8102.

23. Phế liệu và mảnh vụn magie. Mã hàng 8104.

24. Phế liệu và mảnh vụn titan. Mã hàng 8108.

25. Phế liệu và mảnh vụn xircon. Mã hàng 8109.

26. Phế liệu và mảnh vụn antimon. Mã hàng 8110.

27. Phế liệu và mảnh vụn mangan. Mã hàng 8111.

28. Phế liệu và mảnh vụn crom. Mã hàng 8112.

Danh mục trên được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các trường hợp liệt kê mã 4 số thì áp dụng quy định của Thông tư đối với toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này.

Xuân An