Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2023

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn 25,25 điểm, tăng nhẹ 0,25 điểm so với năm 2022. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa học Máy tính, Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin cùng lấy điểm chuẩn 25 điểm.

So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin giảm 2,5 điểm, ngành Khoa học dữ liệu giảm 1 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dao động 600 - 870 điểm, theo công bố cuối tháng 6. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất 870. Các ngành còn lại có số điểm chuẩn cao gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin (850 điểm); ngành Ngôn ngữ Anh (835), Quản trị kinh doanh (810).

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2023
Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2023
Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2023

Năm nay, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tuyển khoảng 2.800 sinh viên bằng 6 phương thức. Trong đó, 50-70% tổng chỉ tiêu dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, 10-45% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia.

Học phí chương trình do Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cấp bằng khoảng 50 triệu đồng mỗi năm. Với các chương trình liên kết với đại học nước ngoài, hai năm đầu học tại Trường Đại học Quốc tế có mức phí 63 - 67 triệu đồng mỗi năm. Hai năm sau, học phí tùy thuộc quy định của trường liên kết.

Ngọc Châm