Điện lực Lạng Sơn: Quyết tâm hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt được mục tiêu đó, cùng với các tiêu chí khác, tiêu chí số 4 (tiêu chí điện) đã được Công ty Điện lực Lạng Sơn tập trung thực hiện.

Những năm qua, cùng với thực hiện các tiêu chí về sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng nông thôn mới luôn được Công ty Điện lực Lạng Sơn (Công ty) đặc biệt quan tâm. Năm 2019, tỉnh phấn đấu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt được mục tiêu đó, cùng với các tiêu chí khác, tiêu chí số 4 (tiêu chí điện) được công ty tập trung thực hiện.

Năm 2019, xã Tân Thành (huyện Cao Lộc) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí, còn 9 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về điện. Để hoàn thành tiêu chí về điện, Điện lực thành phố Lạng Sơn (phụ trách địa bàn huyện Cao Lộc) đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình lưới điện, xác định các hạng mục cần đầu tư để đạt chuẩn.

điện lực lạng sơn
Ngay từ những tháng đầu năm, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình lưới điện, xác định các hạng mục cần đầu tư để đạt chuẩn.

Theo đó, toàn xã có 40 km đường dây hạ thế, nhưng còn 7,8 km chưa đạt chuẩn theo 4.1 (hệ thống điện đạt chuẩn theo tiêu chuẩn ngành điện). Về tỉ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (tiêu chuẩn 4.2), hiện toàn xã có 100% số hộ được sử dụng điện, tuy nhiên chưa được sử dụng an toàn từ các nguồn nên chưa đạt chuẩn theo tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Ông Vũ Đình Toản, Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: Ngay từ cuối năm 2018, Điện lực thành phố đã đăng ký danh mục đầu tư sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cho năm 2019. Hiện nay, Điện lực thành phố đã xây dựng kế hoạch cải tạo hệ thống lưới điện cho xã Tân Thành. Vì vậy, ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, đơn vị sẽ ưu tiên tập trung cải tạo, sửa chữa, làm mới hệ thống lưới điện nhằm đạt chuẩn tiêu chí số 4 trên địa bàn xã Tân Thành trong tháng 10 năm 2019. Qua đó, góp phần đưa xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Không chỉ điện lực thành phố, các Điện lực thuộc Công ty đều đã và đang có những biện pháp để đảm bảo thực hiện đạt chuẩn tiêu chí số 4 cho các xã về đích năm 2019. Tại Điện lực Chi Lăng, ông Hoàng Mạnh Lâm, Giám đốc Điện lực huyện cho biết: năm 2019, huyện phấn đấu đưa xã Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay, đơn vị đã khảo sát lưới điện, xác định danh mục cần sửa chữa, đầu tư. Qua đó, sau khi được phân bổ nguồn vốn, đơn vị sẽ triển khai đầu tư xây dựng 0,1 km đường dây trung thế, 1 trạm biến áp 180 kVA, 0,1 km đường dây hạ thế; sửa chữa thường xuyên gần 5 km đường dây hạ thế. Phấn đấu đưa xã Gia Lộc đạt chuẩn tiêu chí số 4 vào tháng 9/2019.

Năm 2019, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự chủ động trong đầu tư cải tạo, sửa chữa hệ thống điện trên địa bàn các xã giai đoạn 2016 - 2020, nên trong 12 xã về đích năm 2019, hiện đã có 8 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4; 4 xã chưa đạt gồm: Gia Lộc (Chi Lăng), Tân Thành (Cao Lộc), Tân Việt (Văn Lãng), Hùng Sơn (Tràng Định).

Ông Phạm Ngọc Việt, Trưởng Phòng kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Trong 4 xã chưa đạt tiêu chí số 4, có 2 xã (Tân Việt, Hùng Sơn) đã có danh mục do UBND huyện Văn Lãng, Tràng Định làm chủ đầu tư; 2 xã (Tân Thành, Gia Lộc) Công ty Điện lực Lạng Sơn đã khảo sát đăng ký danh mục đầu tư bổ sung với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, phấn đấu triển khai hoàn thành trong năm 2019.

Những năm qua, với sự chủ động các giải pháp xây dựng nông thôn mới, Công ty phối hợp với các cấp, ngành tập trung nguồn lực, đầu tư, sửa chữa, làm mới các công trình điện. Vì vậy, các xã phấn đấu về đích nông thôn mới đều được công ty, các điện lực trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí số 4. Năm 2018, bằng các nguồn vốn khác nhau, ngành điện cải tạo được 209,72 km lưới điện hạ áp nông thôn (trong đó, thực hiện sửa chữa lớn được 136,8 km; sửa chữa thường xuyên được 72,97 km). Qua đó, năm 2018, các xã phấn đấu về đích đều hoàn thành tiêu chí số 4, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí 4 trên địa bàn tỉnh lên 114/207 xã.

Lê Hoa