EVNGENCO1 gấp rút triển khai lộ trình cổ phần hóa

Nằm trong lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ, tháng 5/2020, Tổng công ty Phát điện 1 đã và đang gấp rút triển khai kế hoạch cổ phần hóa. Một loạt nhiệm vụ trọng tâm đã được EVNGENCO1 hoàn thành đúng tiến độ được giao.
nhiet dien duyen hai
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3

Cụ thể, Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu “Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1” (TV01) và gói thầu “Tư vấn lập phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1” (TV02) đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (UBQLV) phê duyệt tại các Quyết định số 165/QĐ-UBQLV ngày 09/4/2020 và Quyết định số 167/QĐ-UBQLV ngày 09/4/2020.

Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Quyết định số 69/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2020 về việc phê duyệt E-HSMT của gói thầu TV01 và gói thầu TV02.

Trên cơ sở đó, EVNGENCO1 đã thực hiện đăng tải thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu qua mạng đối với 02 gói thầu tư vấn trên, thời điểm đóng thầu là 13h30 ngày 08/5/2020.

Về việc hỗ trợ xác định giá thuê đất phục vụ cổ phần hóa, EVNGENCO1 đã có văn bản gửi UBND của 10 tỉnh, thành phố. Đến tháng 4/2020, có 6 địa phương cho ý kiến về giá thuê đất sau khi cổ phần hóa (Đăk Nông, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lâm Đồng) và 04 địa phương đang xem xét giải quyết (Trà Vinh, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Thuận).

Về việc bàn giao tài sản nằm trên diện tích đất trả lại địa phương tại thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), sau khi tiếp nhận ý kiến của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị “EVNGENCO1 thực hiện chuyển giao nguyên trạng tài sản theo giá trị còn lại của tài sản đang phản ánh trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp về địa phương theo đúng quy định”, EVNGENCO1 đã báo cáo với EVN và UBQLV, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

EVNGENCO1 cũng đã phối hợp với kiểm toán độc lập KPMG hoàn thành Báo cáo tài chính 2019 sau kiểm toán vào cuối tháng 3/2020 theo đúng thời hạn quy định. Về việc quyết toán thuế năm 2019, hiện tại, EVNGENCO1 tạm thời thực hiện theo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 và đề xuất quyết toán thuế sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định 20 ban hành để tối ưu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Trong tháng 5/2020, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn gói TV01 và TV02; làm việc với các cơ quan liên quan về việc bàn giao tài sản trên diện tích đất của Tổng công ty bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh; làm việc với cơ quan thuế về kiểm tra, quyết toán thuế 2019 và kế hoạch năm 2020; làm việc với UBND các tỉnh, thành phố về hỗ trợ xác định giá thuê đất phục vụ cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1.

 

Thu Hà - Phương Thảo