EVNGENCO2: Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo

Từ năm 2018 đến năm 2022, EVNGENCO2 đã ghi nhận 374 sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các Đơn vị thành viên, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho các tổ máy phát điện.

Ngày 06/9/2023, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) về các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, EVNGENCO2 đã báo cáo về những kết quả đạt được từ việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực sản xuất, quản trị tài chính, hành chính, nhân sự, dự án, quy chế nội bộ… giai đoạn 2018-2023.

Đại diện EVNGENCO2 trình bày về công tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại buổi làm việc
Ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ - Chuyển đổi số EVNGENCO2 báo cáo các nội dung tại buổi làm việc

Kết quả từ năm 2018 đến năm 2022, EVNGENCO2 đã ghi nhận 374 sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các Đơn vị thành viên, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho các tổ máy phát điện, thể hiện sự năng động, sáng tạo của CBCNV trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế.

Đặc biệt, EVNGENCO2 thường xuyên tổ chức, tham gia các buổi hội thảo, giới thiệu công nghệ mới của các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới như Siemens, GE, ABB, OSIsoft, ANDRIZT... nhằm học tập kinh nghiệm, tìm kiếm những giải pháp khoa học công nghệ phù hợp ứng dụng vào hoạt động của đơn vị.

Tại buổi làm việc, Tổng công ty cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại đồng thời kiến nghị với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo cầu nối giữa EVNGENCO2 với các cơ sở nghiên cứu để phát triển các lĩnh vực công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, bản sao số, công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất và nhà máy thông minh; Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để EVNGENCO2 thực hiện 01 đề tài nghiên cứu cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, tạo tiền đề phát triển khả năng tự nghiên cứu.

Thứ trưởng Bộ KH& CN đánh giá cao công tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của EVNGENCO2
Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao sự coi trọng, quan tâm toàn diện của EVNGENCO2 trong lĩnh vực khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo.

Qua báo cáo của đơn vị, Thứ trường Nguyễn Hoàng Giang nhận thấy lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang được ứng dụng rất mạnh mẽ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị… tại EVNGENCO2.

Trước những đề xuất kiến nghị và những hạn chế còn tồn tại, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang gợi mở: “Tổng công ty cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bám sát định hướng, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo và tuyển dụng nhân sự giỏi chuyên môn; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, ngành Khoa học và Công nghệ nắm bắt nhanh các định hướng, kế hoạch, chương trình liên quan để triển khai hiệu quả tại đơn vị”.

Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 kiến ý tại buổi làm việc
Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 trình bày một số ý kiến tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2024-2029, EVNGENCO2 cho biết sẽ nỗ lực, tập trung hơn nữa để triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tất cả các hoạt động của Tổng công ty.

Ngọc Mai; Ảnh: Minh Lương