EVNGENCO2 ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại Thủy điện Thác Mơ

Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (Thủy điện Thác Mơ) đối với ông Nguyễn Lê Hoàng – Trưởng Ban Tổng hợp EVNGENCO2.

 

hình ảnh tại buổi lễ ký kết
Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền do ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát điện 2 chủ trì.

 

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Phạm Văn Thuận – thành viên HĐQT, Lãnh đạo các Ban chức năng của EVNGENCO2. Dự Lễ ký kết còn có ông Nguyễn Văn Tùng - Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2.

Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám đốc cùng các đại biểu là cán bộ, nhân viên của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ có mặt đầy đủ tham dự Lễ ký kết.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Lê Hoàng, yêu cầu thực hiện tốt nghĩa vụ của Người được uỷ quyền; tư vấn cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc phát triển Thủy điện Thác Mơ ngày càng lớn mạnh.

hình ảnh làm việc với người đại diện vốn tại Thủy điện Thác Mơ
Cùng ngày, Hội đồng quản trị EVNGENCO2 đã có buổi làm việc với nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Thủy điện Thác Mơ.

Ông Thái chỉ đạo cần chú trọng trọng vận hành ổn định, an toàn Nhà máy điện, các công trình hồ đập; tuân thủ các quy định vận hành hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đề xuất kế hoạch phát triển sản xuất, khai thác triệt để tiềm lực sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; phát huy thế mạnh Văn phòng Thủy điện Thác Mơ tại TP.HCM, mở rộng đối tác tiềm năng phát triển kinh doanh theo đúng luật định; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

ông Nguyễn Lê Hoàng phát biểu tại lễ ký kết
Chân thành cảm ơn Lãnh đạo EVNGENCO2 đã tín nhiệm lựa chọn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Thủy điện Thác Mơ, trước trọng trách được giao phó, ông Nguyễn Lê Hoàng hứa sẽ tận tâm, tận tụy phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, quyết tâm, nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của EVNGENCO2.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị EVNGENCO2 đã có buổi làm việc với nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Thủy điện Thác Mơ về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PV, EVNGENCO2