Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Điện tử

Tác giả: TS. Dương Văn Long

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Cơ khí

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Xây dựng bộ hồ sơ thiết kế chế tạo và các quy trình đảm bảo và kiểm soát chất lượng sản phẩm lọc bụi tĩnh điện công suất 1.000.000 Nm3/h, bao gồm: tài liệu tính toán, bộ bản vẽ thiết kế, các quy trình công nghệ chế tạo, thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, quy trình vận hành chạy thử, quy trình nghiệm thu đưa vào vận hành thương mại, quy trình đào tạo vận hành và tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng sửa chữa thiết bị LBTĐ;

Nghiên cứu tính toán mô phỏng động lực học dòng khí CFD (Computational Fluid Dynamics) và xây dựng thiết bị thử nghiệm đánh giá chế độ khí động lực dòng khí chảy qua buồng lọc bụi tĩnh điện;

Chế tạo hệ thống thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác sản xuất điện cực lắng, điện cực phóng, bộ gõ rũ bụi các điện cực;

Chế tạo giá thử nghiệm kiểm định chất lượng điện cực lắng, điện cực phóng và bộ búa gõ rũ bụi;

Chế tạo và cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện công suất 1.000.000 Nm3/h ứng dụng cho các nhà máy nhiệt điện.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) cấp nhà nước “Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo, chế tạo thử nghiệm lọc bụi tĩnh điện công suất 1.000.000Nm3/h”, với mục tiêu làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo, bằng năng lực trong nước chế tạo được thiết bị lọc bụi tĩnh điện đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương thiết bị lọc bụi tĩnh điện có xuất xứ châu Âu - G7 đang phải nhập ngoại cho các nhà máy nhiệt điện trong nước.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Viện Nghiên cứu Cơ khí đã làm chủ được công tác thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành thiết bị lọc tĩnh điện cho các dự án ứng dụng thực tế thông qua hợp đồng kinh tế, đã sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ từ chương trình KHCN cấp nhà nước của Bộ KHCN và Bộ Công Thương;

- Với sự hỗ trợ của NSNN, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tăng cường được năng lực chế tạo một số bộ phận trọng yếu của lọc bụi tĩnh điện đòi hỏi công nghệ cao như: điện cực lắng, điện cực phóng, giàn búa gõ rũ bụi. Sản phẩm đạt chất lượng tương đương châu Âu, G7, đủ tiêu chuẩn thay thế hàng ngoại nhập, giúp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị lọc bụi tĩnh điện trên 94% về khối lượng.

- Dự án sản xuất thử nghiệm đã góp phần nâng cao năng lực KHCN, năng lực sản xuất cũng như năng lực cạnh tranh cho Viện Nghiên cứu Cơ khí với các nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp thiết bị lọc bụi tĩnh điện.

Giá trị ứng dụng

Các kết quả của dự án có thể đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp; Chất lượng và giá thành lọc bụi tĩnh điện của dự án SXTN hoàn toàn cạnh tranh được với sản phẩm tương tự có xuất xứ Châu Âu, G7, Hàn Quốc và Trung Quốc.