• Nghiên cứu giải pháp đổ thải bằng băng tải theo hình thức bãi thải cao

    Nghiên cứu giải pháp đổ thải bằng băng tải theo hình thức bãi thải cao

    Từ năm 2015, hệ thống băng tải đá tại Cao Sơn được nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Tân Phú Xuân đầu tư theo hình thức xã hội hóa để vận chuyển đất đá mỏ Cao Sơn ra bãi thải Bàng Nâu. Năm 2016 hệ thống đã được lắp đặt hoàn thành, chạy thử và chính thức vận hành thương mại vào tháng 2 năm 2017.