• Đồng bào Công giáo trong dòng chảy phát triển kinh tế

    Đồng bào Công giáo trong dòng chảy phát triển kinh tế

    Có thể nói, các chương trình phát triển kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước đều có sự chung tay đóng góp của đồng bào giáo dân. Nói một cách hình ảnh, đồng bào giáo dân ở 27 giáo phận trên cả nước là một nhánh quan trọng, hòa chung vào dòng chảy phát triển kinh tế xanh và bền vững nước ta.