• Đẩy mạnh Xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP Quảng Ninh

    Đẩy mạnh Xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP Quảng Ninh

    Thời gian qua, hoạt động Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh diễn ra với nhiều hình thức đa dạng, các phương thức quảng bá giới thiệu nhằm đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ninh tiếp cận nhanh nhất đến với người tiêu dùng trong và ngoài Tỉnh; xây dựng sản phẩm phiên chợ đêm OCOP Quảng Ninh trở thành sản phẩm du lịch góp phần phong phú các hoạt động kinh tế Đêm trên địa bàn tỉnh.