• Đón chờ bức tranh toàn cảnh ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam

    Đón chờ bức tranh toàn cảnh ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam

    Bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang phát triển ra sao? Thế nào là đa cấp biến tướng? Giải pháp nào để hướng đến một ngành bán hàng đa cấp lành mạnh, hiệu quả? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp tại Tọa đàm trực tuyến “Toàn cảnh ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam” ngày 19/4/2021 sắp tới.

  • Thắt chặt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên thị trường

    Thắt chặt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên thị trường

    Trong năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp với tổng số tiền phạt là 2 tỷ 435 triệu đồng. Đến nay, chỉ còn 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.