Hậu Giang: Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu đô thị mới Ngã Bảy 3

Chính phủ chấp thuận tỉnh Hậu Giang chuyển mục đích sử dụng 15,53 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 225/TTg-NN ngày 5/4/2024 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang
Tỉnh Hậu Giang chuyển mục đích sử dụng 15,53 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,53 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ kèm theo đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, ngày 07/7/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1257/QĐ-UBND chấp thuận Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường là nhà đầu tư Dự án.

Theo đó, Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, có tổng diện tích sử dụng đất hơn 26,7ha (không bao gồm khu chỉnh trang đô thị với diện tích gần 2,3ha). Theo dự kiến, Khu đô thị này có khoảng 214 căn nhà ở, trong đó, có 212 căn nhà ở liền kề và căn nhà ở biệt thự; quy mô dân số khoảng 5.000 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.118,8 tỉ đồng; trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 750,8 tỉ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 266,2 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 101,7 tỉ đồng.

Theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 167,8 tỉ đồng, còn lại hơn 951 tỉ dự kiến sẽ huy động từ các tổ chức tín dụng.

Thanh Hà