Khánh Hòa: Huy động gần 1,3 triệu tỷ đồng để phát triển đô thị đến năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với tổng nhu cầu vốn đầu tư huy động toàn xã hội dự kiến gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Cần 1,3 triệu tỷ đồng cho phát triển đô thị đến năm 2030

Mục tiêu của chương trình hướng đến năm 2030 Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I - Thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 2 thành phố (Nha Trang và Cam Lâm), 2 thị xã (Diên Khánh và Vạn Ninh), 3 huyện (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa), 2 quận (Ninh Hòa và Cam Ranh).

Trong đó, quận Ninh Hòa (thành lập trên cơ sở một phần diện tích, dân số của thị xã Ninh Hòa, điều chỉnh sắp xếp một số xã phù hợp sang các địa phương khác để bảo đảm tiêu chuẩn thành lập quận); quận Cam Ranh (thành lập trên cơ sở. diện tích, dân số của thành phố Cam Ranh); TP Nha Trang, TP Cam Lâm; thị xã Diên Khánh, thị xã Vạn Ninh; huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa.

Khánh Hòa: Huy động gần 1,3 triệu tỷ đồng để phát triển đô thị
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 (nguồn vốn đầu tư toàn xã hội) dự kiến khoảng 1.299.000 tỷ đồng (gần 1,3 triệu tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 549.053 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 749.947 tỷ đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025. Thành phố Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, các xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành. Thành phố Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II. Thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III. Thị xã Diên Khánh (thành lập trên cơ sở dân số, diện tích của huyện Diên Khánh) là đô thị loại IV…

Huyện Vạn Ninh đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV thuộc tỉnh Khánh Hòa. Thị trấn Vạn Giã, xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường nội thị. Thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) đạt đô thị loại V.

Huyện Cam Lâm được tập trung đầu tư phát triển đô thị mới Cam Lâm để định hướng phân loại đô thị tối thiểu là đô thị loại IV, cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại III trong giai đoạn này (để đến năm 2030 có thể đạt được mục tiêu phân loại đô thị loại I). Thị trấn Tô Hạp - huyện Khánh Sơn, thị trấn Khánh Vĩnh - huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Trường Sa - huyện Trường Sa là các đô thị loại V.

Đất xây dựng đô thị dự báo đạt 28.190ha (bao gồm đất hiện trạng năm 2022 là 8.244 ha), chiếm tỷ lệ 5,4% so với diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Mật độ dân số khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt trên 10.000 người/km2, phấn đấu đạt 11.000 người/km2.

Diện tích nhà ở bình quân đạt 28,2/người. Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt 16% đến 20%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt trên 40%...

Chương trình cũng sẽ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo đồng bộ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện, các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng được phê duyệt, cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, sơ đồ, bản đồ quy hoạch tỉnh được hoàn thiện.

Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sắp có Khu đô thị hành chính khoảng 1,7 tỷ đồng

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh. Công ty CP Đầu tư VCN là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án này.

Khánh Hòa: Huy động gần 1,3 triệu tỷ đồng để phát triển đô thị
Một góc đô thị Diên Khánh (Ảnh: Mã Phương)

Dự án có chi phí thực hiện dự kiến 1.765,6 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất 89,1 ha tại xã Diên Thạnh và xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự kiến 246,33 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện Dự án là 6 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh sẽ cung cấp các sản phẩm nhà ở liền kế, nhà ở chung cư, đất ở liền kế, đất ở biệt thự. Cơ cấu sản phẩm nhà ở, đất ở được xác định cụ thể tại bước quy hoạch chi tiết và báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch, xây dựng và quy định pháp luật về nhà ở.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo môi trường cảnh quan đô thị văn minh, hiện thực hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển huyện Diên Khánh trở thành thị xã.

Bên cạnh đó, tạo quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để bố trí cho các khối đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước theo định hướng quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Dự án sẽ thực hiện xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo môi trường cảnh quan đô thị văn minh, hiện thực hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển huyện Diên Khánh trở thành thị xã.

Đồng thời, Dự án sẽ cung cấp đầy đủ các chức năng của khu đô thị hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc và vui chơi giải trí cho người dân địa phương.

Huyền My