Khí Cà Mau hoàn thành vượt kế hoạch bảo dưỡng 2023

Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Khí (DVK) triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2023 cho Hệ thống khí PM3 Cà Mau và Nhà máy xử lý khí (GPP) Cà Mau.

Trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, tiến độ công việc cũng đã phải chịu không ít ảnh hưởng và khó khăn, với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo, đặc biệt là sự cố gắng và nỗ lực của hơn 300 nhân sự trực tiếp tham gia công tác BDSC của 2 đơn vị, đợt BDSC năm 2023 đã được hoàn thành một cách xuất sắc, không chỉ đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đã đề ra về: An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Môi trường, mà còn thực hiện cấp khí sớm hơn so với kế hoạch.

Khí Cà Mau
 KCM và DVK đã phối hợp nhịp nhàng, giám sát chặt chẽ, quản lý tốt công tác an ninh - an toàn, đạt hiệu quả tối ưu trong đợt BDSC 2023

Theo đó, Khí Cà Mau đã hoàn thành 22/22 đầu việc (bao gồm 2 đầu việc BDSC thường xuyên và 20 đầu việc BDSC đột xuất); phối hợp với DVK hoàn thành 89/89 đầu việc (bao gồm 1 đầu việc BDSC thường xuyên, 3 đầu việc kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo, 6 đầu việc BDSC đột xuất và 79 đầu việc BDSC ngăn ngừa).

Với Hệ thống khí PM3 Cà Mau, thời gian sẵn sàng cấp khí lại cho các hộ tiêu thụ là 0h00 ngày 21/8, sớm hơn so với kế hoạch cấp khí lại của giàn (0h00 ngày 27/8) là 6 ngày. Khí Cà Mau đã cấp khí lại cho các hộ tiêu thụ từ 10h40 ngày 24/8, sớm hơn lịch cấp khí lại là 61 giờ; với tổng sản lượng khí cấp sớm là 2,22 triệu Sm3, tương ứng với doanh thu vận chuyển khí là 1,85 tỷ đồng.

Khí Cà Mau
KCM đã hoàn thành 22/22 đầu việc, phối hợp với DVK hoàn thành 89/89 đầu việc BDSC thường xuyên, đột xuất và ngăn ngừa

Với GPP Cà Mau, công tác BDSC được hoàn thành vào lúc 12h00 ngày 25/8, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu (0h00 ngày 27/8/2023) là 1,5 ngày. Trong quá trình xây dựng phương án cô lập GPP Cà Mau, KCM đã chủ động xây dựng phương án cô lập, xả áp cục bộ (thay vì xả áp toàn bộ Nhà máy), phù hợp với nội dung công việc; giúp tiết giảm chi phí đốt bỏ khí khoảng 800 triệu đồng, đồng thời tích cực bảo vệ môi trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khí Cà Mau đã triển khai tổng cộng 16 lần dừng khí để BDSC cho Hệ thống khí PM3 – Cà Mau và 6 lần đối với GPP Cà Mau.

Xuân Chung