Kho vận và Cảng Cẩm Phả tiêu thụ gần 10 triệu tấn than sạch trong quý I/2019

Tính đến hết quý I/2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ hơn 9,8 triệu tấn than sạch, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong công tác tiêu thụ than của toàn Tập đoàn từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 3, Công ty tiêu thụ đạt 3.975 ngàn tấn than sạch. Lũy kế quý I đạt 9.839 ngàn tấn, bằng 96,8% KH quý, bằng 24,2% KH năm. Trong đó: Than tiêu thụ trong nước lũy kế quý I đạt 9.830 ngàn tấn/9.866 ngàn tấn, bằng 99,64% KH quý, bằng 24,91% KH năm).

Cũng trong quý I, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tổ chức vận chuyển than chuyển vùng đạt 144 ngàn tấn/100 ngàn tấn, bằng 144% KH quý, bằng 36% KH năm. Ngoài ra, than nhập khẩu để pha trộn các chủng loại đạt 636 ngàn tấn/1.075 ngàn tấn, bằng 59,16% KH quý, bằng 14,79% KH năm.

Với các kết quả trên, Công ty đạt mức doanh thu bán than trong quý I 15.546 tỷ đồng/16.810 tỷ đồng, bằng 92,5% KH quý, bằng 23,1% KH năm. Doanh thu khai thác cảng quý I dự kiến 23,3 tỷ đồng/18,7 tỷ đồng, bằng 123% KH quý, bằng 30,8% KH năm. Doanh thu vận tải và bốc xếp quý I dự kiến 26,7 tỷ đồng/21 tỷ đồng, bằng 125,6% KH quý, bằng 31,4% KH năm.

Bước sang quý II, Công ty tiếp tục điều hành công tác kho vận và khai thác cảng hợp lý để tăng cường công tác tiêu thụ than các chủng loại phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Mặt khác, do Tập đoàn phát động các đơn vị tăng cường sản xuất để gia tăng sản lượng khai thác thêm trên 1 triệu tấn so với kế hoạch, nên Công ty cũng bố trí tăng cường các phương tiện vận tải, tiêu thụ để đảm bảo yêu cầu đề ra.

Năm 2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đặt mục tiêu tổng lượng than tiêu thụ đạt 40,655 triệu tấn, tổng doanh thu 69.887 tỷ đồng, lợi nhuận 3.678 tỷ đồng.  Theo kế hoạch này thì năm nay tổng sản lượng than tiêu thụ của Công ty sẽ tăng thêm khoảng 4 triệu tấn. (Năm 2018 tổng sản lượng than tiêu thụ của Công ty đạt 36,095 triệu tấn).

Để đạt mục tiêu trên, Công ty sẽ đặc biệt chú trọng việc áp dụng KHCN vào tất cả các khâu sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả, giảm lao động. Trên thực tế, Công ty đã nâng cấp toàn bộ hệ thống về quản lý, đầu tư xây dựng cầu cảng Soi Đèn để đảm bảo tín hiệu an toàn hàng hải, dẫn luồng, dẫn tàu vào an toàn trên cơ sở áp dụng công nghệ 4.0;  đầu tư quản lý công nghệ hiện đại phương tiện ra vào cảng Cẩm Phả…

T.Xuân