Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp lệ phí trước bạ

Khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế sẽ không yêu cầu người nộp thuế xuất trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy nhập khẩu theo qui định.

Xuất phát từ thực tiễn và đề xuất của Tổng cục Hải quan, cũng như các hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu, từ ngày 1/12/2020 Tổng cục hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng  phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan.

Do đó, mới đây, Tổng cục Thuế đã có công văn số 935/TCT-CS hướng dẫn các cục thuế trên cả nước xử lý vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ.

Theo đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế sẽ không yêu cầu người nộp thuế xuất trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy nhập khẩu theo qui định.

Nếu cần tra cứu thì cơ quan chức năng sẽ truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu phương tện nhập khẩu.

Hướng dẫn mới này cũng là một trong những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giúp cho việc kê khai nộp thuế trước bạ giảm bớt thời gian và thủ tục hành chính không cần thiết.

Phương Anh