Lãnh đạo EVNGENCO2 làm việc với Thủy điện Trung Sơn nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2023

Ngày 9/2/2023, vừa qua Đoàn công tác Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã đến làm việc tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn nhằm kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.
hình ảnh buổi làm việc của đoàn công tác EVNGENCO2 tại Thủy điện Trung Sơn
Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 chủ trì buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Thành phần đoàn công tác EVNGENCO2 bao gồm: ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT; Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT -Tổng Giám đốc, các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các Ban chức năng…

Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch Kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 tại buổi làm việc.

hình ảnh tại buổi làm việc tại Thủy điện Trung Sơn
Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn báo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Cụ thể, năm 2022 Thủy điện Trung Sơn đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật; theo đó đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với sản lượng điện sản xuất năm 2022 là 1062,9 triệu kWh, đạt 121% kế hoạch, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn nhận về việc thực hiện năm 2022, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, Lãnh đạo EVNGENCO2 đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thủy điện Trung Sơn đạt được; đồng thời qua đó đề nghị Công ty tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVN.

Thay mặt Thủy điện Trung Sơn, ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban lãnh đạo, Công đoàn và các Ban chức năng EVNGENCO2 nhất là trong những tháng đầu năm 2023.

Ông Vũ Hữu Phúc đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động của Thủy điện Trung Sơn. Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVN.

Tr. Sinh