Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa lũ năm 2022

Năm 2022, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cắt, giảm, làm chậm lũ cho hạ du không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người dân khi vận hành điều tiết trong mùa lũ.

Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, người dân các địa phương đồng thời áp dụng cập nhật Kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP)… đã giúp Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cắt, giảm, làm chậm lũ cho hạ du không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người dân khi vận hành điều tiết trong mùa lũ năm 2022.

Năm 2022 thượng nguồn sông Mã và lưu vực hồ chứa Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) xuất hiện lũ từ cuối tháng 5/2022, sớm hơn so với số liệu thống kê văn các năm trước (thường từ tháng 7 và 8 hàng năm), tính đến thời điểm kết thúc mùa lũ năm 2022 (ngày 15/11/2022) lưu vực hồ chứa thủy điện Trung Sơn xuất hiện 8 đợt lũ.

Tuy nhiên kết quả quan trắc và kiểm tra mới nhất ngày 24/11/2022 cho thấy các hạng mục công trình đầu mối tại Thủy điện Trung Sơn không phát hiện bất thường, các giá trị quan trắc nhỏ hơn giới hạn cho phép, công trình ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn.

Kết quả này đến từ việc Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Mã cũng như các quy định các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành đồng thời chủ động nhân lực, vật lực làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó ngay từ đầu năm.

Cụ thể, thực hiện các quy định của pháp luật, các chỉ thị của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng như các cơ quan cấp trên về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), ngay từ đầu năm 2022 Thủy điện Trung Sơn cho biết đã xây dựng và ban hành kế hoạch PCTT & TKCN năm, trong đó phân công cụ thể bộ phận chủ trì thực hiện và thời gian hoàn thành.

Đến ngày 15/5/2022 công tác chuẩn bị PCTT&TKCN năm 2022 đã đáp ứng yêu cầu theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện , vật tư tại chỗ;hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng ( phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) trong PCTT & TKCN.

hình ảnh về công tác phòng chống lũ...của Thủy điện Trung Sơn
Ban chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN của Thủy điện Trung Sơn luôn ứng trực 24h/24h trong mùa lũ để chỉ đạo điều hành, triển khai xử lý kịp thời theo các tình huống đã được diễn tập trong Phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt của Nhà máy.

Trong mùa lũ năm 2022, Công ty cho biết đã cập nhật Kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) đồng thời cung cấp tài liệu và phổ biến tuyên truyền EPP cho chính quyền và nhân dân các khu vực gần hạ lưu đập (gồm 5 huyện của tỉnh Thanh Hóa gồm: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình…) để chính quyền địa các phương và người dân có những hành động ứng phó phù hợp khi Nhà máy vận hành điều tiết lũ; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền tạo sự đồng thuận và chia sẻ nỗ lực khắc phục khó khăn...

Đặc biệt trong thời gian xuất hiện lũ trên lưu vực hồ chứa, Thủy điện Trung Sơn đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như: Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác cho BCH PCTT & TKCN các địa phương như Thanh Hóa, Hòa Bình và các cơ quan liên quan theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật và địa phương;

Thủy điện Trung Sơn phối hợp tuyên truyền với chính quyền và người dân các địa phương điều tiết vận hành an toàn
Tăng cường phối hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương nhằm đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả Nhà máy.

Ngoài ra, Công ty chủ động thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, các chủ đập phía hạ du có khả năng bị ảnh hưởng do xả lũ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình để thông báo cho người dân trước khi vận hành xả lũ theo lệnh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt trước khi vận hành xả lũ Thủy điện Trung Sơn luôn phát các hiệu lệnh cảnh báo cho người dân vùng hạ du theo các quy ước hiệu lệnh cảnh báo đã thống nhất với chính quyền địa phương cũng như đã tuyên truyền phổ biến cho các cấp chính quyền và người dân địa phương vùng hạ du đập.

Ban chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN của Thủy điện Trung Sơn luôn ứng trực 24h/24h trong mùa lũ để chỉ đạo điều hành, triển khai xử lý kịp thời theo các tình huống đã được diễn tập trong Phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt của Nhà máy.

Đến nay sau hơn 5 năm vận hành Nhà máy Thuỷ điện Trung Sơn luôn thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) đảm bảo an toàn, hạn chế được thiệt hại do mưa lũ cho hạ du đập.

Pvi, Trung Sinh