Lô 32,5% cổ phần Ngân hàng Sacombank (STB) của nhóm ông Trầm Bê sẽ đấu giá từ 60.000 đồng/cổ phiếu?

Vào năm 2021, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Ngân hàng Sacombank (mã cổ phiếu STB) từng cho biết giá trị khoản nợ xấu được cầm cố bằng lô 32,5% cổ phần ngân hàng liên quan đến nhóm ông Trầm Bê là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Kỳ vọng lãi năm nay tăng gần 64%

Ngân hàng Sacombank
Ngân hàng Sacombank hiện đã trích lập 100% đối với toàn bộ danh mục nợ bán VAMC.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank cho biết, Ngân hàng đã bán đấu giá thành công khoản nợ tại dự án Khu công nghiệp Phong Phú. Đồng thời, ngân hàng đã hoàn tất việc trích lập dự phòng rủi ro 100% đối với toàn bộ danh mục nợ bán VAMC.

Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Sacombank đã thực thu 20% tổng giá trị bán đấu giá. Ngân hàng Sacombank dự thu tiếp 40% tổng giá trị trong năm nay và 40% còn lại sẽ được ghi nhận trong năm 2025.

Theo đánh giá mới đây của hãng chứng khoán ACB Securites (ACBS), Ngân hàng Sacombank dự kiến sẽ thu về khoảng 3.174 tỷ đồng/năm và cộng với tiền trả lãi trả chậm từ việc bán đấu giá Khu công nghiệp Phong Phú.

Do Ngân hàng Sacombank đã trích lập 100% đối với toàn bộ danh mục nợ bán VAMC, nên ACBS đánh giá ngân hàng này sẽ ghi nhận hoàn nhập dự phòng hoặc thu nhập từ thu nợ ngoại bảng trong trường hợp Ngân hàng Sacombank xoá sổ khoản nợ này, qua đó tác động tích cực đáng kể lên kết quả kinh doanh cả năm nay.

Hiện ACBS dự phóng tăng trưởng tín dụng cả năm nay của Ngân hàng Sacombank sẽ ở mức 14% và thu nhập lãi thuần dự kiến tăng hơn 12% so với năm 2023. Chi phí dự phòng dự báo sẽ giảm 16%, chủ yếu do không còn phải trích lập dự phòng đối với khoản nợ bán cho VAMC. Theo đó, lợi nhuận trước thuế có thể tăng đến gần 64% so với năm 2023, đạt 15.716 tỷ đồng.

Lô 32,5% cổ phần STB có thể sẽ được xử lý qua bán đấu giá

Đối với khoản nợ xấu tại VAMC được đảm bảo bằng 32,5% cổ phần STB liên quan đến ông Trầm Bê, Ngân hàng Sacombank đã trình phương án lên Ngân hàng Nhà nước để được chủ động xử lý theo hình thức bán đấu giá.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa qua, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank cho biết, từ năm 2020, ngân hàng đã  trình Ngân hàng Nhà nước phương án xử lý và nhiều lần làm việc với Ngân hàng Nhà nước để hoàn thiện phương án.

Tháng 12/2023, sau khi rà soát đánh giá kỹ tính pháp lý, tính khả thi, ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước phương án xử lý chi tiết theo hướng cho phép Ngân hàng Sacombank được chủ động xử lý với hình thức bán đấu giá thông qua tổ chức bán đấu giá đủ điều kiện, nhằm thu hồi tối đa nợ gốc, lãi khoanh và lãi/phí phát sinh. Sau khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án hoặc có hướng dẫn khác, Ngân hàng Sacombank sẽ nhanh chóng triển khai phương án trên, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm nói.

Tính đến cuối năm 2023, Ngân hàng Sacombank đã trích lập dự phòng 100% đối với dư nợ gốc của khoản nợ xấu trên, cũng như đã thoái hoàn toàn lãi dự thu từ cuối quý 2/2022. Do đó, theo ACBS, Ngân hàng Sacombank sẽ được hoàn nhập dự phòng và hoàn nhập lãi dự thu ngoại bảng khi thanh lý tài sản đảm bảo là số cổ phiếu STB trên để thu hồi nợ.

Giá cổ phiếu STB Ngân hàng Sacombank
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank trong vòng 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Ngân hàng Sacombank (STB) có thể ghi nhận thu nhập khác hơn 1.300 tỷ đồng" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Sacombank, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank cho biết khoản nợ xấu tại VAMC liên quan đến ông Trầm Bê trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đồng thời, tại thời điểm đó, ông Dương Công Minh cho biết Ngân hàng Sacombank đề xuất giá đấu giá khoảng 33.000 - 34.000 đồng/cổ phiếu STB để thu đủ vốn, lãi, lãi phạt.

ACBS ước tính lãi phải thu liên quan đến khoản nợ của ông Trầm Bê ở thời điểm đó là khoảng 10.200 - 10.800 tỷ đồng. Đến thời điểm giữa năm 2024, ước tính lãi phải thu của khoản nợ này vào khoảng 15.000 tỷ đồng, tương ứng với giá thanh lý mỗi cổ phiếu STB để ngân hàng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi phải trên 40.000 đồng/cổ phiếu.

Dựa trên mức định giá của các thương vụ mua bán cổ phần ngân hàng tại Việt Nam trong những năm gần đây rơi vào khoảng 1,6 - 3,1 lần giá trị sổ sách của một cổ phiếu. ACBS nhận định Ngân hàng Sacombank nhiều khả năng sẽ thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi của khoản nợ này, với giả định giá trị thanh lý tối thiểu bằng 1,6 lần BVPS (ước tính sẽ tăng từ 26.100 đồng/cổ phiếu lên 37.000 đồng/cổ phiếu sau khi thu hồi nợ), tương ứng với giá đấu giá tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu STB.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 7/6, thị giá cổ phiếu STB đạt 30.750 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang