Ngành Công Thương Long An: Đẩy nhanh phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh

Sau những kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2021, ngành Công Thương tỉnh Long An tiếp tục đổi mới để khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng và phát triển theo hướng bền vững hơn trong năm 2022