Nhiệt điện Bà Rịa: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027

Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (EVNTPC BARIA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên và người lao động Công ty.
Nhiệt điện bà rịa
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn EVNTPC BARIA nhiệm kỳ 2022-2027

Dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027 có các đồng chí: Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3, Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNTPC BARIA, Lê Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc EVNTPC BARIA; cùng sự có mặt đông đủ của 150 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 248 đoàn viên Công đoàn Công ty, đây là các nhân tố quan trọng quyết định cho sự thành công của Đại hội.

nhet dien ba ria a
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã đồng hành cùng với chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động Công đoàn đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động.

Các phong trào và hoạt động Công đoàn đã thu hút sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ và người lao động trong Công ty. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào việc đảm bảo vận hành, phát điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, thoả ước lao động tập thể; có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, rèn luyện và nâng cao sức khoẻ cho người lao động; phong trào nữ công luôn được quan tâm, hoạt động có hiệu quả; tích cực tham gia các hoạt động an sinh, xã hội như ủng hộ các gia đình chính sách, gia đình đình thương binh liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên công đoàn gặp khó khăn,…

Đặc biệt, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã vận động đoàn viên Công đoàn quyên góp tiền ủng hộ nhân dân các địa phương gặp thiên tai, lũ lụt và ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, bước vào nhiệm kỳ mới 2022-2027, BCH Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong EVNTPC BARIA tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đề ra, BCH Công đoàn sẽ phối hợp với Ban Tổng Giám đốc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Đại hội cũng xác định mục tiêu nhiệm vụ và phương hướng hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty. BCH Công đoàn khoá mới đề ra chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên và người lao động được phổ biển và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ công tác Công đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng, phấn đấu được kết nạp 03 đoàn viên/năm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục chỉ đạo Công đoàn các Công đoàn bộ phận tổ chức các đợt thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn EVNTPC BARIA nhiệm kỳ 2022-2027
Ông Lê Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội
ong Sang
Ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO3 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có ông Lê Văn Huy - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3. Các đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể BCH, đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được cũng như những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đặt niềm tin vào BCH khoá mới sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, quán triệt toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thử thách để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, phát biểu chỉ đạo cũng nhấn mạnh đến việc Công đoàn Công ty Nhiệt điện Bà Rịa phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nội quy lao động, văn hoá doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao,…nhằm nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

dai hoi
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu ra BCH khoá X nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí; bầu 13 đồng chí đại diện cho Công đoàn Công ty đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ông Lê Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội
Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các đ/c trúng cử vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua lao động, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Linh Đan