Nhiệt điện Bà Rịa xây dựng mô hình Xanh - Sạch - Đẹp

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả CBCNV của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Là đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp năng lượng, những thách thức về môi trường rất lớn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã thành công trong việc xây dựng mô hình Công ty có môi trường xanh – sạch – đẹp.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa không ngừng tìm hiểu để cập nhật ứng dụng, công nghệ xử lý nước thải và khí thải tiên tiến để kiểm soát chặt chẽ thông qua các thiết bị phân tích, giám sát đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Công ty thường xuyên, tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến cho các công nhân và nhân viên Công ty nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi người lao động phải có ý thức áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường vào hoạt động sản xuất như: hạn chế in ấn, tăng cường sử dụng giấy hai mặt, vệ sinh nơi làm việc, chăm sóc cây xanh, khơi thông rãnh nước quanh khu vực sản xuất, sử dụng biện pháp tiết kiệm điện… Ngoài ra, Công ty còn phát triển nguồn điện mặt trời, đóng góp một phần vào nguồn năng lượng sạch cho đất nước.

Quang cảnh Nhà máy

Với phương châm “Trao chất lượng, nhận niềm tin” Công ty đã không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu bằng nỗ lực sáng tạo và lao động của từng nhân viên. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội cùng cộng đồng vì môi trường xanh – sạch – đẹp, cam kết không vì lợi ích kinh tế mà hủy hoại môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.


PV