Nhiệt điện Hải Phòng: Diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiểm cứu nạn năm 2023

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, vừa tổ chức thành công buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) năm 2023.
Ban chỉ huy diễn tập công tác PCTT&TKCN năm 2023
Ban chỉ huy diễn tập công tác PCTT&TKCN năm 2023

Đây là đợt diễn tập thường niên do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc chủ động sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, Ban chỉ huy PCTT&TKCN, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong công ty, từ đó rút kinh nghiệm hoàn thiện phương án phòng chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn của công ty. 

Để tổ chức buổi diễn tập được thành công, Lãnh đạo Công ty đã giao nhiệm vụ và phân công cho từng bộ phận từ công tác tổ chức đến công tác chuẩn bị hiện trường, nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện dụng cụ, phục vụ tham gia diễn tập, lập phương án khảo sát đưa ra tình huống diễn tập điển hình, cụ thể:

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 11/5/2023, cơn bão X đổ bộ vào khu vực Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng gây ra tốc một góc mái tháp chuyển tiếp than H, nước ngập vào bên trong tháp chuyển tiếp than H và vỡ cửa sổ tại tháp chuyển tiếp than H; dẫn đến nguy cơ làm hư hỏng hệ thống băng tải vận chuyển than và có thể phải dừng vận hành phát điện tổ máy số 3 và số 4.

Tình huống sự cố nêu trên đặt ra yêu cầu nhiều đơn vị phối hợp phải cùng tham gia xử lý, khắc phục trong thời gian ngắn. Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập PCTT&TKCN năm 2023 được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng huy động các lực lượng thuộc nhiều đơn vị tham gia diễn tập
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng huy động các lực lượng thuộc nhiều đơn vị tham gia diễn tập

Thông qua diễn tập, giúp lãnh đạo Công ty đánh giá đúng tình hình thực tế công tác PCTT&TKCN để chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án PCTT&TKCN, chủ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra; bảo đảm quản lý, vận hành an toàn hệ thống lưới điện Quốc gia.

Những bài học trong buổi diễn tập sẽ giúp các đơn vị củng cố kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, đánh giá và phương án tốt nhất để khắc phục nhanh hậu quả sự cố, kịp thời cung cấp điện cho khách hàng. Đồng thời rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp, nâng cao công tác phối hợp, huy động các nguồn lực nội bộ, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

tình huống trong công tác diễn tập
Tình huống trong công tác diễn tập

Đây cũng là dịp để đánh giá, kiểm tra công tác chuẩn bị, chỉ huy, ứng phó, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hướng tới hai mục tiêu chính là: Khắc phục nhanh hậu quả sự cố do thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Hồng Kiên