Nhiều quyết sách quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong tuần làm việc cuối cùng

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 19 đến 24-6), Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự, giảm thuế VAT 2%, thí điểm một số cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh...
ky hop thư 5
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Từ ngày 19/6, Quốc hội bắt đầu đợt thứ 2 và cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5. Trong tuần tới, các đại biểu Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án Luật, dự thảo Nghị quyết quan trọng.

Đây là những dự án Luật, dự thảo Nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến ở đợt 1, sau đó được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, các dự án Luật dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Luật Giá (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Các dự thảo Nghị quyết sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm:

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021;

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận;

- Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024;

- Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi);

- Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn;

- Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng";

- Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó quy định về: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

- Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

Cũng trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Viễn Thông (sửa đổi); dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc vào chiều 24/6. 

Xuân An