PC Bà Rịa – Vũng Tàu: vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( PC Bà Rịa – Vũng Tàu) đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, với điện thương phẩm tháng 9 năm 2022 toàn tỉnh là 647,96 triệu kWh tăng 19,73 % so với tháng 09 năm 2021.

9 tháng tiết kiệm 130,57 triệu kWh điện

Theo đó, trong tháng 09 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 647,96 triệu kWh tăng 19,73 % so với tháng 09 năm 2021. Lũy kế 09 tháng đầu năm 2022 đạt 5.705,4 tr.kWh  tăng 9,65 % so với cùng kỳ 2021 (thực hiện là 5.203,4 triệu kWh ).

Ngoài ra, đến tháng 9/2022, PC Bà Rịa - Vũng Tàu tiết kiệm 130,57 triệu kWh. Tương đương 2,29 % điện thương phẩm, cao hơn 0,19 % so với kế hoạch giao (2,1%).

PC Bà Rịa - Vũng Tàu
Công nhân Điện lực Tp Vũng Tàu treo băng rôn, dán poster tuyên truyền Giờ Trái Đất

Cùng với đó, trong 09 tháng đầu năm việc thực hiện tổn thất điện năng PC Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện là 1,2% giảm 0,41% so với cùng kỳ năm 2021; xảy ra 06 vụ sự cố, trong đó, sự cố lưới điện 110kV là 01 vụ và sự cố lưới điện 22kV xảy ra 05 vụ; Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau: Thực hiện/KH: MAIFI 0,03/0,19; SAIDI 22,04/22,92; SAIFI 0,1/0,22.

Sửa chữa lớn trạm 110kV Mỹ Xuân
Sửa chữa lớn trạm 110kV Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời, về sửa chữa lớn (SCL), năm 2022, Tổng công ty giao tại Quyết Định 342/QĐ-EVN SPC ngày 22/02/2022 với giá trị 46,12 tỷ đồng. Gồm 01 công trình nguồn điện; 11 công trình SCL 110kV chuyển tiếp từ năm 2021 sang; 01 công trình SCL thiết bị và 05 công trình lưới điện phân phối và 02 công trình kiến trúc. Ngày 09/06/2022 Tổng công ty giao bổ sung chi phí SCL tại Quyết định  936/QĐ-EVN SPC thêm 8 tỷ đồng.

Thực hiện theo văn bản số 5493/EVN SPC-KH ngày 08/07/2022 về việc rà soát điều chỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch SCL và ĐTXD, PC Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2022 tiết giảm 32% chi phí SCL là 21 công trình với giá trị 39,6 tỷ đồng, tiết giảm 14,5 tỷ đồng so với kế hoạch giao. Đến nay các công trình SCL đã triển khai sửa chữa với giá trị thực hiện 37,24 tỷ đồng.

Sửa chữa lớn trạm 110kV Châu Đức
Sửa chữa lớn trạm 110kV huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tương tự, về đầu tư xây dựng (ĐTXD), PC Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện 79 công trình với tổng vốn đầu tư là 361 tỷ đồng (vốn KHCB: 156 tỷ đồng; Vốn Vay TM: 205 tỷ đồng). Hiện nay các công trình này PC Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư. Dự kiến năm 2022 sẽ đưa vào vận hành 22 công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho toàn tỉnh BRVT trong đó 4 công trình 110kV; 01 công trình lắp đặt nguồn điện cho Huyện Côn Đảo và 17 công trình lưới điện phân phối.

Trong 6 tháng vừa qua PC Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng điện nghiệm thu 3 công trình với 41,6 km trung thế, 13,9 km hạ thế và 1,1 MVA trạm biến áp phân phối. Giá trị thực hiện là 44 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 33,4 tỷ đồng đạt 9,25% kế hoạch giao. Đến nay, các công trình đã trả nợ vay thương mại 6,0 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện theo văn bản 5493/EVNSPC-KH ngày 08/7/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc rà soát điều chỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch SCL và ĐTXD, trong đó giảm nguồn vốn KHCB từ 10% so với kế hoạch Tổng công ty đã giao cho đơn vị đầu năm tương đương là 15,6 tỷ. Giá trị dự kiến thực hiện trong năm 2022 là 205 tỷ đồng, giảm 156,12 tỷ đồng so với kế hoạch giao. Giá trị giải ngân các công trình là 79,93 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ trong tháng 10

Trong tháng 10 năm 2022 PC Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình ảnh công nhân thực hiện bảo trì tại trạm biến áp 110kV An Ngãi Long Điền - tỉnh BRVT
Công nhân thực hiện bảo trì tại trạm biến áp 110kV An Ngãi Long Điền - tỉnh BRVT

Ngoài ra, triển khai thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuận lợi cho công tác đo xa. Theo  dõi, cân đối các  khoản mục chi phí thực hiện, đảm bảo tiết kiệm và không để vượt kế hoạch Tổng công ty giao.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Đẩy mạnh công tác triển khai đề án chuyển đổi số 2021-2025 do Tập đoàn và Tổng Công ty đề ra.

Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

Hoàng Dương