PC Quảng Ninh tăng cường các giải pháp trong cung ứng điện

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh đang có sự vươn mình phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Song hành với sự phát triển đó, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn luôn ở mức cao. Chính vì vậy, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng điện năng tốt nhất nhằm phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với ngành Điện địa phương.

Theo số liệu tính toán của Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh), trong năm 2024 này, dự báo phụ tải thuộc nhóm ngành sản xuất tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp sẽ tăng cao, với gần 290MW. Điều này sẽ kéo theo công suất đỉnh (Pmax) của toàn tỉnh sẽ đạt ngưỡng 1.250 MW vào cao điểm mùa nắng nóng (tháng 7) và có thể tiếp tục tăng lên 1.367 MW (tháng 12). Do vậy, để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện năm 2024, Công ty đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu.

PC Quảng Ninh

PC Quảng Ninh tập trung sửa chữa bảo dưỡng các TBA phân phối đảm bảo cung ứng điện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Cụ thể, nhằm thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh, PC Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện và dự báo phụ tải năm 2024, do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Cùng với đó, PC Quảng Ninh cũng đã ban hành các văn bản số: 4870/PCQN-KD ngày 17/11/2023 về việc triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện năm 2024; số 5492/PCQN-KD ngày 14/12/2023 về việc thực hiện ký cam kết đối với nhóm Khách hàng theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023; số 477/PCQN-KD ngày 25/01/2024 về việc triển khai chương trình Tiết kiệm điện năm 2024 đến các Điện lực trực thuộc; số 911/PCQN-KD ngày 28/02/2024 về việc hướng dẫn thực hiện dịch chuyển phụ tải các khách hàng lớn… để các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai.

Đến nay, Công ty đã thực hiện dự báo phụ tải trên trang Web Quản lý điện năng về dự báo công suất và sản lượng của 43 khách hàng lớn. Đồng thời, PC Quảng Ninh còn chủ động rà soát và báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) dự báo công suất Pmax 12 tháng của năm 2024; Hàng tuần, Công ty thực hiện nghiêm chỉnh công tác dự báo nhu cầu sử dụng công suất toàn tỉnh và các khách hàng chuyên dùng 110kV theo yêu cầu của Tổng công ty.

Cùng với đó, PC Quảng Ninh sẽ xây dựng công cụ dự báo nhu cầu phụ tải, đảm báo tính chính xác, khoa học của các thông tin đầu vào (gia tăng công suất vận hành truyền thống; nhiệt độ môi trường; công suất sử dụng quá khứ; nhu cầu công suất phát triển mới các khách hàng lớn; biến động công suất sử dụng khi có cắt trên lưới theo kế hoạch…) để tăng cường độ chính xác của dự báo trong thời gian tới.

Điều độ viên đang điều hành lưới điện đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân

Điều độ viên đang điều hành lưới điện đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân

Riêng trong công tác triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/6/2023 về việc thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, PC Quảng Ninh đề nghị các Điện lực trực thuộc đẩy nhanh triển khai công tác thực hiện ký biên bản cam kết tiết kiệm điện năm 2024 với 3.605 khách hàng cập nhật trên phần mềm DRMS đạt tỷ lệ 96%;

Ký phụ lục với 152 khách hàng lớn có sản lượng 01 triệu kWh/năm về việc tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải (DR) năm 2024. Đặc biệt trong công tác lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch cung ứng điện, PC Quảng Ninh đã trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024; Xây dựng phương án cung ứng điện năm 2024, trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Theo đại diện PC Quảng Ninh cho biết, để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy nhằm phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Lãnh đạo Công ty đã yêu cầu các các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực chương trình tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, công tác DR và điều hòa phụ tải;

Phối hợp và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 02% sản lượng đăng ký và hàng tháng tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện; Chủ trì công tác dự báo phụ tải và thực hiện kế hoạch cung ứng điện theo phân bổ công suất của EVNNPC;

Chỉ đạo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng công cụ theo dõi, cập nhật, báo cáo dự báo phụ tải đưa vào sử dụng trong tháng 4/2024 theo hướng đảm bảo chính xác dự báo phụ tải, sai số cho phép của EVNNPC, có công cụ theo dõi, đối chiếu số liệu dự báo phân tích xác định sai số, để hiệu chỉnh kịp thời.

Công nhân Điện lực TP Hạ Long tuyên tuyền tiết kiệm điện

Công nhân Điện lực thành phố Hạ Long tuyên tuyền tiết kiệm điện

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chấm điểm các đơn vị trong công tác dự báo phụ tải; Chỉ đạo, giám sát các Điện lực việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần, tháng, báo cáo thực hiện kế hoạch theo quy định, đặc biệt khi phải giảm, ngừng cung cấp điện khi thiếu nguồn tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của EVNNPC và Ban Chỉ đạo cung ứng điện của tỉnh theo đúng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cung ứng điện tỉnh Quảng Ninh/EVNNPC/A1; Chỉ đạo các Điện lực rà soát, kiểm tra tình hình vận hành lưới điện, khắc phục các tồn tại (nếu có); Lập phương án xử lý các thiết bị thao tác, điều khiển như Recloser/RMU/LBS mất giám sát, điều khiển tại TTĐK. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo đưa các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn năm 2024 vào khai thác vận hành trước tháng 4/2024.

Mặt khác, với sự chủ động trong việc cung ứng điện năm 2024, PC Quảng Ninh cũng đã và đang tích cực tuyên truyền đến khách hàng trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Cụ thể là từ 12h đến 15h; buổi tối từ 21h00 đến 24h00. Đặc biệt, PC Quảng Ninh khuyến cáo tới khách hàng sử dụng điện chú ý, sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ và chỉ đặt ở mức 26 - 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt; Không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Tin tưởng rằng, với việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, PC Quảng Ninh sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời gặt hái thêm nhiều thành công, cũng như tiếp tục là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng KT-XH, góp phần đắc lực đưa Quảng Ninh vươn lên trở thành một trong những địa phương đi đầu về đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Ngọc Lan - PC Quảng Ninh