PC Quảng Ninh vận hành ổn định hệ thống mạng truyền dẫn phục vụ điều khiển xa các TBA 110 kV

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đang quản lý vận hành 19 trạm biến áp (TBA) 110 kV với tổng công suất đặt 1.553 MVA; 54 đường dây 110 kV có tổng chiều dài 865,33 km.

Bên cạnh việc phải quản lý một khối lượng đồ sộ thì nhiệm vụ nâng cao hiệu quả chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI, SAIFI, MAIFI (thời gian và số lần tạm ngừng cung cấp điện cho khách hàng) là việc đặc biệt cần thiết. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với ngành Điện Quảng Ninh là luôn phải đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống mạng truyền dẫn cáp quang để kết nối, điều khiển thiết bị phục vụ công tác vận hành, xử lý sự cố các TBA 110 kV.

PC Quảng Ninh
Kiểm tra hệ thống cáp quang mạng truyền dẫn tại phòng máy chủ Trung tâm Điều khiển xa Quảng Ninh

SAIDI, SAIFI, MAIFI là chỉ số pháp lệnh đối với ngành Điện nói chung và PC Quảng Ninh nói riêng. Đây là thước đo đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công tác cấp điện trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, lĩnh vực vận hành đường truyền dẫn cáp quang luôn được Ban lãnh đạo PC Quảng Ninh quan tâm, đặc biệt chú trọng trong cả khâu nhân lực vận hành và đầu tư thiết bị nhằm đảm bảo duy trì các kết nối từ các TBA 110 kV, Trung tâm Điều khiển xa Quảng Ninh, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm thu thập dữ liệu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc một cách thông suốt.

Mạng truyền dẫn cáp quang của PC Quảng Ninh là thành phần trong hệ thống mạng truyền dẫn chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có chức năng chính: Phục vụ công tác điều hành, vận hành hệ thống điện; Phục vụ các hoạt động quản lý, sản xuất - kinh doanh của toàn Công ty; Vận hành, điều khiển từ xa các TBA 110 kV là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên số một.

Vai trò của mạng truyền dẫn trong điều hành, vận hành hệ thống điện là cung cấp kênh truyền tín hiệu Rơle bảo vệ đường dây nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho thiết bị điện và hệ thống điện khi có sự cố; Cung cấp kênh truyền phục vụ việc thu thập dữ liệu liên quan đến tham số của thiết bị điện, hệ thống điện và điều khiển thiết bị điện từ xa (SCADA), phục vụ điều độ và điều khiển xa các TBA 110 kV không người trực…

Đặc biệt, mạng VTDR ngày càng trở nên quan trọng khi EVN quyết định thực hiện điều khiển từ xa toàn bộ các TBA 110 kV từ năm 2020. Theo đó, mạng VTDR đã trở thành cơ sở hạ tầng của công tác sản xuất và kinh doanh điện năng.

Công ty Điện lực tỉnh Nam Định
Hệ thống mạng truyền dẫn của TBA 110 kV Đầm Hà đã được kết nối hoàn thiện, dự kiến nghiệm thu đóng điện vào ngày 28/4/2023

Thực tế cho thấy, mạng truyền dẫn cáp quang có mặt tại toàn bộ các TBA 110 kV và được tổ chức kết nối theo khu vực thành từng vòng Ring nhỏ (để thiết lập link dự phòng). Tất cả các TBA 110 kV này sẽ kết nối về Trung tâm Điều khiển xa đặt tại trụ sở Công ty và kết nối trực tiếp về Điều độ miền Bắc.

Nhận thức được tầm quan trọng của mạng truyền dẫn cáp quang đối với việc vận hành lưới điện, những năm qua, PC Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị tăng cường chế độ kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện kịp thời tình trạng hệ thống cáp quang và các thiết bị trong trạm đơn vị mình quản lý, nắm được những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố để sớm khắc phục. Bên cạnh đó, PC Quảng Ninh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhà thầu, các đơn vị liên quan trong các khâu khảo sát, thi công các dự án cải tạo, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng không để bỏ sót cáp viễn thông; Giám sát chặt chẽ đơn vị thi công trong quá trình thực hiện thi công dự án trên hệ thống lưới điện dẫn đến nguy cơ sự cố.

Điện lưc Quang Ninh
Công nhân vận hành TBA 110kV Uông Bí 2 kiểm tra kênh truyền SCADA

Mặt khác, PC Quảng Ninh cũng chủ động tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ cán bộ chuyên trách làm công tác viễn thông và công nghệ thông tin; Tập huấn về quản lý vận hành hệ thống viễn thông cáp quang cho các đối tượng đội trưởng, đội phó và công nhân quản lý tuyến đường dây tại các đơn vị.

Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa vào sử dụng thêm 03 TBA 110 kV. Mạng truyền dẫn cáp quang của các 03 TBA này đã được thiết kế kết nối đồng bộ với mạng cáp quang của 19 TBA đang vận hành.

Đình Lý & Ngọc Lan – PC Quảng Ninh