Petrolimex Nghệ An: 6 tháng, tổng sản lượng xăng dầu xuất bán nội địa đạt 61% kế hoạch năm

6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng xăng dầu xuất bán nội địa của Petrolimex Nghệ An đạt 196.257 m3 đạt 61% kế hoạch năm 2023, trong đó bán lẻ 110.198 m3 đạt 70% kế hoạch.
petrolimex nghe an
6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng xăng dầu xuất bán nội địa của Petrolimex Nghệ An đạt 196.257 m3 đạt 61% kế hoạch năm 2023

Theo báo cáo của Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An), kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 đat được một số kết quả khả quan. Tổng sản lượng Xăng dầu xuất bán nội địa 196.257 m3 đạt 61% kế hoạch năm 2023, trong đó bán lẻ 110.198 m3 đạt 70% kế hoạch.

Kinh doanh hàng hóa khác đạt và vượt kế hoạch được giao: Dầu mỡ nhờn 523 tấn đạt 62% kế hoạch; Gas hóa lỏng 836 tấnđạt 49% kế hoạch, Bảo hiểm Pjico 6.766 triệu đồng đạt 54% kế hoạch, nước giặt Jana 13.181 can đạt 62% kế hoạch. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 287.115 triệu đồng đạt 56% kế hoạch. Năng suất lao động bán lẻ bình quân đạt 42,8 m3/người/tháng.

6 tháng đầu năm Công ty đã tập trung công tác bổ sung kiến thức cho công nhân viên, người lao động khối cửa hàng xăng dầu, đã tiến hành triển khai tổ chức thi sát hạch chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 410 lao động thuộc khối cửa hàng xăng dầu; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn về vận hành hệ thống Egas theo kế hoạch của Tập đoàn.

Công ty cũng đã chủ động đào tạo 01 khóa về ứng dụng các công cụ mạng xã hội đến với toàn bộ CBCNV-NLĐ trong công ty để quảng bá hình ảnh, sản phẩm thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok,…. để mỗi thành viên trong Công ty nâng cao ý thức trách nhiệm giới thiệu quảng bá đến với người tiêu dùng những sản phẩm mà Công ty và Tập đoàn đang kinh doanh. 

petrolimex nghe an
Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Nghệ An Nguyễn Sỹ Văn thông qua báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngoài ra, công tác quản trị nội bộ được Ban lãnh Công ty đề cao và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm; thực hiện kiểm tra giám sát từ các Phòng nghiệp vụ xuống các đơn vị cơ sở (định kỳ và đột xuất) theo từng chuyên đề, qua đó đánh giá kết quả việc tuân thủ các quy định, quy trình đã ban hành tại các đơn vị nhằm nâng cao tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như phòng ngừa các rủi ro có thể xẩy ra; quan tâm công tác an toàn PCCC, an toàn vệ sinh môi trường,… Công tác an sinh xã hội cũng được các tổ chức đoàn thể triển khai một cách phù hợp với điều kiện thực tế.

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Công ty phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 Tập đoàn giao; tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ; triển khai thủ tục đầu tư nâng cấp bổ sung sức chứa kho Xăng dầu. Tiếp tục triển khai các chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường hiện nay, tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh công tác bảo vệ thương hiệu Petrolimex trên địa bàn Tỉnh; Đảm bảo việc làm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hà Anh