Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Điểm mạnh của Công ty Than Thống Nhất - TKV

Hàng năm, Công ty Than Thống Nhất - TKV luôn phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và được tập thể CBCNV hưởng ứng nhiệt tình.
phát huy sáng kiến
Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là điểm mạnh của Công ty Than Thống Nhất - TKV

Trước yêu cầu “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ” vào sản xuất than, hàng năm, Công ty Than Thống Nhất - TKV luôn phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và được tập thể CBCNV hưởng ứng nhiệt tình.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất được công nhận là một giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức sản xuất mới, có khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

Như vậy, có thể hiểu sáng kiến cải tiến kỹ thuật là đưa ra giải pháp kỹ thuật trong ứng dụng để sửa đổi một phần nào đó của máy móc, thiết bị kỹ thuật, dây chuyền sản xuất có tính chất tiến bộ và hợp lý nhằm đem lại hiệu quả sản xuất cao hơn, tăng năng suất lao động hoặc giảm chi phí sản xuất.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã chi thưởng CBCN trong Công ty có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với số tiền là: 347,8 triệu đồng.

Phát huy những thành tích đã đạt được ở những tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị trong Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Đây là hoạt động giúp người lao động phát huy thế mạnh, sức sáng tạo và tinh thần liên tục cải tiến trong công việc hàng ngày, từ đó nâng cao năng suất lao động, lan tỏa giá trị tích cực cho toàn Công ty. Điều đó đã được minh chứng bằng 79 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Công ty và 205 sáng kiến cấp Tiểu ban. Tiêu biểu là các sáng kiến:

- Thi công trạm cân ô tô 80 tấn tại Mặt bằng Máng ga 52 và Mặt bằng +110 Công ty;

- Phương án cải tạo tuyến đường lò nối Hầm đợi để làm Trạm Y tế trong lò tại mức -35 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sơ cứu thương cho CBCN các phân xưởng;

- Áp dụng công nghệ số trong công tác ôn luyện lý thuyết kỳ thi thợ giỏi Tập đoàn năm 2023;

- Hợp lý hoá công tác quản lý lao động, nghiệm thu và thanh toán lương, công tác khoán - quản lý chi phí;

- Lắp đặt hệ thống máy bơm nước tại cửa lò XV1+13 bơm sang trạm xử lý môi trường +13 đáp ứng nhu cầu thoát nước ở trong lò mức-140 theo dự án nâng cao năng lực thoát nước;

- Đưa máy xúc đào Mini bánh xích mã hiệu EX-01-0,04 vào lò lắp đặt, vận hành, căn tẩy, xúc bốc đất đá, đào rãnh phục vụ thi công cống bê tông thoát nước;

- Hợp lý hóa hệ thống Trạm điện, Hầm bơm trung tâm -140 Khu Lộ Trí; Đề xuất nghiên cứu nâng cao hiệu quả nổ mìn đào lò đá;

- Hợp lý hóa công tác huấn luyện trực quan tại hiện trường sản xuất quy trình tháo tải than, xử lý tắc máng khi làm việc trên các tuyến thượng dốc…

Đây là một trong số 34 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Công ty đánh giá cao và cùng được thưởng mức cao nhất, mỗi sáng kiến 10 triệu đồng.

Có thể thấy mỗi ý tưởng, mỗi đề tài sáng kiến là sự nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi của CBCN trong Công ty. Hội đồng sáng kiến luôn ghi nhận và biểu dương tinh thần lao động sáng tạo của các cá nhân.

Các đơn vị làm tốt phong trào sáng kiến như: Phân xưởng Khai thác 1, Khai thác 3, Khai thác 5, Khai thác 6, Khai thác 8, Khai thác 10, Đào lò 2, Đào lò 3, PX Sàng tuyển than, PX Cơ điện, Phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ, Văn phòng Công ty, Phòng KCS - TT... Các sáng kiến tập trung vào khâu cải tiến thiết bị, nâng cao năng suất lao động, hợp lý hoá các dây chuyền sản xuất, tiết kiệm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Ghi nhận những nỗ lực của người lao động trong thực hiện phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến sáng tạo, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV đã quyết định chi thưởng sáng kiến 6 tháng cuối năm 2023 cho 205 sáng kiến cấp Tiểu ban với số tiền 61,5 triệu đồng và 79 sáng kiến cấp Công ty với số tiền 587 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng toàn Công ty 648,5 triệu đồng được trích từ chi phí sản xuất năm 2023 của Công ty.

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ liên tục có những động viên kịp thời nhằm khích lệ CBCN phát huy khả năng sáng tạo trong công việc góp phần làm cho quá trình quản lý, điều hành cũng như sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

Vũ Hòa