Sau 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8, các trường Đại học thực hiện công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đợt 1 tới thí sinh. Như vậy, sớm nhất là 17h ngày 20/8, thí sinh có thể biết điểm chuẩn năm 2023. Thí sinh sẽ xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9/2023.

điểm chuẩn đại học