Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Tác giả: TS. NGND Đinh Văn Nhượng

Đơn vị: Trường Đại học Sao Đỏ

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Nội dung 1: Thử nghiệm sấy thóc giống bằng công nghệ sấy lạnh của Trường Đại học Sao Đỏ

+ Quy mô: 3 loại giống/vụ, 3 lần/loại giống/vụ x 2 vụ, 270 kg/lần, tổng số 4.860 kg thóc giống.

+ Địa điểm: Công ty cổ phần giống cây trồng tỉnh Hải Dương.

- Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình sấy thóc giống bằng công nghệ sấy lạnh của Trường Đại học Sao Đỏ.

- Nội dung 3: Đánh giá chất lượng hạt giống được sấy bằng công nghệ sấy lạnh của Trường Đại học Sao Đỏ so với công nghệ sấy nóng tại Công ty Cổ phần giống cây trồng tỉnh Hải Dương.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế.

+ Đánh giá chất lượng giống.

- Nội dung 4: Tuyên truyền kết quả thực hiện.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy lạnh để sấy thóc giống” nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ sấy thóc giống bằng công nghệ sấy lạnh của Trường Đại học Sao Đỏ, nâng cao tỷ lệ nảy mầm của thóc giống phù hợp với quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Nghiên cứu và chế tạo được thiết bị sấy lạnh bao gồm: 01 bơm nhiệt để tách ẩm công suất 1,5kW, 01 mô tơ tạo chuyển động cho thùng quay công suất 1,5kW, hệ thống điều khiển công suất 0,05kW, chiếu sáng 0,075kW .

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sấy lạnh

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Trung tâm thông tin khoa học công nghệ và Tin học tỉnh Hải Dương xây dựng phóng sự tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo khoa học của nhà trường và được đăng tải trên trang website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

- Các kết quả của đề tài cũng đã được công bố với 04 bài báo; trong đó 02 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành (được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình); 01 hội nghị câu lạc bộ các Trường Đại học Kỹ Thuật; 01 tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ.

Giá trị ứng dụng

- Xây dựng và tối ưu hóa quy trình công nghệ sấy thóc giống bằng công nghệ sấy lạnh đạt tiêu chuẩn QCVN 01-54:2011/BNNPTNT. Có khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm so với sản phẩm cùng loại cũng như công nghệ sấy nóng; Thiết kế, chế tạo được máy sấy kiểu thùng quay đáp ứng yêu cầu công nghệ sấy lạnh; Điều khiển, giám sát được nhiệt độ sấy, độ ẩm tác nhân sấy và vận tốc tác nhân sấy; Ứng dụng để sấy các loại nông sản, thực phẩm dạng hạt, rau, củ, quả...

Công trình đã được ứng dụng để sấy và bảo quản thóc giống tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng tỉnh Hải Dương. Công trình có khả năng ứng dụng để sấy và bảo quản thóc giống tại các công ty giống cây trồng trong cả nước.