Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Công nghiệp Tiêu dùng

Tác giả: ThS. Phạm Văn Lượng

Đơn vị: Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt may

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Lựa chọn được tổ hợp nguyên liệu sợi phù hợp để sản xuất vải có độ bền kháng khuẩn cao;

- Lựa chọn hóa chất, chất trợ dệt, thuốc nhuộm phù hợp

- Thiết lập các thông số công nghệ tại các quá trình tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất

Hiện tại, dự án đã triển khai hoàn thiện và làm chủ được hai quy trình công nghệ sản xuất 02 mặt hàng

Các nội dung đã hoàn thiện bao gồm:

Mặt hàng VD1 vải dệt kim bông pha crabyon 165 g/m2 sử dụng 03 loại sợi: Sợi bông Ne40, bông pha crabyon Ne 40 ( bông/crabyon là 70/30) và sợi Spandex 20D

Mặt hàng VD2: vải dệt kim Pes chứa chitosan 185 g/m2 sử dụng 03 loại sợi: Sợi bông pha crabyon Ne40 ( tỷ lệ bông/crabyon là 70/30), sợi Pes 150D/75f  

Với loại vải VD1 có sử dụng sợi spandex, đã lựa chọn được chủng loại và tỷ lệ sợi spandex phù hợp để dệt với nguyên liệu sợi nền, thiết kế các thông số dệt, đặc biệt là chiều dài sợi spandex so với chiều dài sợi nền phù hợp;

Các loại vải đều trải qua các bước công đoạn dệt vải, tiền xử lý , nhuộm và hoàn tất các loại vải dệt kim khác nhau. Trong khuôn khổ cho phép của bài báo, chỉ giới thiệu kết quả của 01 công nghệ sản xuất mặt hàng VD1

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Hoàn thiện và làm chủ các quy trình công nghệ sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn chất lượng cao: có khả năng kháng khuẩn cao và bền với nhiều lần giặt và tổ chức sản xuất công nghiệp vải dệt kim tại doanh nghiệp đối tác.

Trong quá trình thực hiện dự án, do nhu cầu vải kháng khuẩn phục vụ may khẩu trang vải phòng dịch Covid-19 tăng đột biến, dự án đã nhanh chóng triển khai hoàn thiện công nghệ công nghệ và cùng doanh nghiệp đối tác sản xuất vải kháng khuẩn phục vụ phòng dịch.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Dự án đã hoàn thiện và làm chủ 02 công nghệ sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn

  1. Quy trình công nghệ sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn từ sợi bông pha crabyon.
  2. Quy trình công nghệ sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn từ sợi PES và sợi bông pha crabyon quy mô công nghiệp

Hiện tại dự án đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ trên 15 tấn vải VD1 và VD2. Cả hai loại vải 02 loại vải dệt kim đều có độ bền kháng khuẩn cao, sau 25 lần giặt vẫn có khả năng ức chế khuẩn đạt tỷ lệ ức chế vi khuẩn trên 90%.

Giá trị ứng dụng

Dự án đã ứng dụng nguyên liệu mới, hoàn thiện và làm chủ công nghệ dệt kim và công nghệ dệt nhuộm hoàn tất, sản xuất các loại vải dệt kim kháng khuẩn cao và bền với giặt. Các công nghệ đã được ứng dụng ngay vào sản xuất của doanh nghiệp và đã được thương mại hóa.

Trong thời gian thực hiện dự án, Công ty CP Viện nghiên cứu Dệt may đã chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp đối tác để sản xuất và tiêu thụ trên trên 85 tấn vải VD1 để may khẩu trang vải phục vụ nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19.