Quỹ TDND An Khê: Hoạt động hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

28 năm qua Quỹ TDND An Khê (Gia Lai) luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, nỗ lực khai thác nguồn vốn để tương trợ, giúp đỡ các thành viên đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống

Quỹ TDND An Khê bắt đầu hoạt động từ tháng 11/1996, 28 năm qua Quỹ TDND An Khê luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, nỗ lực khai thác nguồn vốn để tương trợ, giúp đỡ các thành viên đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; góp phần tích trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại đại phương.

Quỹ TDND An Khê
Quỹ TDND An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, chỉ đạo chặt chẽ của NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai, sự phối hợp của các ban ngành có liên quan, sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các phương thức huy động đưa Quỹ TDND An Khê  ngày càng phát triển, tăng trưởng ổn định, bền vững.

Tính đến cuối tháng 31/12/2023 , Quỹ TDND An Khê hoạt động trên địa bàn 4 phường: An Bình, An Tân, An Phú và Tây Sơn với 1.233 thành viên; tổng nguồn vốn đạt 117,571 tỷ đồng; trong đó vốn điều lệ 7 tỷ đồng, vốn huy động 84,869 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng HTX 17,100 tỷ đồng. Tổng dư nợ 103,283 tỷ đồng, trong đó cho vay phụ vụ sản xuất nông nghiệp đạt 45,904 tỷ đồng; cho vay thương mại dịch vụ đạt 56,579 tỷ đồng…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hàng năm Quỹ TDND An Khê dành khoảng kinh phí từ 25 – 30 triệu đồng để hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… Qua đó Quỹ TDND An Khê đã càng gây dựng được lòng tin, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy  đối với các thành viên, bà con nhân dân trên địa bàn, góp phần cho sự phát triển kinh tế tại địa phương, từ đó góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong cộng đồng dân cư.

Qũy TDND AN Khê
Quỹ TDND An Khê  ngày càng phát triển, tăng trưởng ổn định, bền vững góp phần tích trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại đại phương.

Với vai trò quan trọng là một tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực Tiền tệ - Tín dụng - Ngân hàng trên địa bàn, đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về củng cố phát triển hệ thống Quỹ TDND là cần thiết, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong đời sống nhân dân.

Thời gian tới, để đáp ứng với sự phát triển trong tình hình mới, Quỹ TDND An Khê tập trung vào công tác tập huấn để không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên với chủ đề “ giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ”. Mặt khác, đối với đội ngũ Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị luôn đổi mới về cách nghĩ, cách làm, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn ở địa phương để Quỹ TDND An Khê phát triển ổn định và an toàn.