Ra mắt nền tảng SmartEVN tại EVNGENCO1

Ngày 5/5/2022, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Lễ ra mắt nền tảng SmartEVN tại EVNGENCO1 để chính thức đưa vào sử dụng nền tảng tại cơ quan EVNGENCO1 từ ngày 01/05/2022.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tiến Chương, PTGĐ EVNGENCO1, ông Lê Hải Đăng, PTGĐ EVNGENCO1 và đông đảo các lãnh đạo và chuyên viên các ban của EVNGENCO1. 

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ 

SmartEVN là ứng dụng phục vụ người lao động trong Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), nền tảng được EVN xây dựng nhằm kết nối các hệ thống ứng dụng nội bộ của EVN để cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công việc và nâng cao nâng suất lao động.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai thử nghiệm và đưa vào sử dụng ứng dụng SmartEVN với nhiều tính năng và tiện ích dành cho CBCNV phù hợp với mục tiêu yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nội bộ trong EVN. Có thể nói, nền tảng này sẽ góp phần đưa công tác chuyển đổi số ứng dụng sâu rộng tới từng người lao động tại EVN cũng như các đơn vị thành viên.

Đại diện ban Kinh doan Thị trường điện giới thiệu nền tảng SmartEVN tại EVNGENCO1

Đại diện ban Kinh doanh Thị trường điện giới thiệu nền tảng SmartEVN tại EVNGENCO1

Nhận thấy ứng dụng SmartEVN là một công cụ quan trọng trong công tác quản trị điều hành sản xuất mang lại nhiều lợi ích thiết thực, EVNGENCO1 với tinh thần tiên phong và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số tại EVNGENCO1, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của toàn EVN, ngay từ tháng 3/2022, EVNGENCO1 đã chủ động báo cáo EVN và được Tập đoàn chấp thuận cho phép triển khai thí điểm ứng dụng SmartEVN tại EVNGENCO1.

Theo đó, từ 01 - 29/04/2022, EVNGENCO1 đã phối hợp với EVNICT hoàn thành triển khai thí điểm nền tảng SmartEVN tại EVNGENCO1 và tổ chức đào tạo đưa vào sử dụng cho CBCNV tại cơ quan TCT. 

Ông Lê Hải Đăng, PTGĐ EVNGENCO1 công bố, phát động chính thức đưa vào sử dụng SmartEVN tại EVNGENO1

Ông Lê Hải Đăng - PTGĐ EVNGENCO1 công bố, phát động chính thức đưa vào sử dụng SmartEVN tại EVNGENO1

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, PTGĐ Lê Hải Đăng đã công bố, phát động chính thức và giao nhiệm vụ cho các Ban đưa vào sử dụng SmartEVN tại EVNGENO1, đưa EVNGENCO1 cùng với cơ quan EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trở thành một trong những đơn vị đầu tiên của EVN chính thức sử dụng nền tảng SmartEVN. 

Phạm Phương Thảo