Than Thống Nhất: Lan tỏa ý nghĩa “Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024”

Nữ công Công ty Than Thống Nhất vừa có nhiều hoạt động, công trình lan tỏa ý nghĩa trong Chiến dịch “Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024”.

Thực hiện Quyết định số: 2958/TKV-MT ngày 22/5/2024, Nữ công Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tích cực triển khai xây dựng kế hoạch, rà soát thực trạng vệ sinh môi trường tại các khu nhà văn phòng, nhà điều hành, khai trường sản xuất… Sau 1 tháng triển khai, toàn nữ công Công ty đã ra quân vệ sinh môi trường 03 đợt với trên 100 lượt tham gia.

Để hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi “Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024” và “Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024” đến toàn thể cán bộ, CNVC, người lao động trong toàn đơn vị, Ban nữ công Công ty Than Thống Nhất với nhiều công trình ý nghĩa như: Tổ chức ra quân phát động tuyên truyền Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Đặc biệt là công trình “Dọn vệ sinh phát quang cây cỏ bụi rậm”; “Xúc dọn khai thông rãnh thoát nước”.
 than thong nhat

 

than thong nhat


Ngoài ra tiểu ban các khu như MB+48, MB+41, MB+54, MB+13… các chị em đồng loạt ra quân vào các ngày chủ nhật, dọn dẹp lau chùi xung quanh phòng trụ sở làm việc, mặt bằng sản xuất, khu vực khai trường; thu gom và phân loại chất thải, rác thải; tổ chức nạo vét hệ thống mương thoát nước, thu gom rác thải; Tổ chức trồng cây xanh, cắt tỉa chỉnh trang tạo cảnh quan tại khu vực công viên mỏ, các tuyến đường vận chuyển, khai trường, khu vực sàng tuyển, các tuyến đường tiếp giáp khu vực dân cư; rửa đường, khơi thông cống rãnh thoát nước dọc đường; Tổ chức công tác chấm điểm thực hiện Tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”; Triển khai thực hiện và tăng cường kiểm soát việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt đảm bảo theo quy định. 

than thong nhat 3

 

than thong nhat  4

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Chiến dịch “Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024” đã góp phần tạo ra một môi trường làm việc tích cực, tăng cường tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của các nữ công trong Công ty.

Việc phối hợp tham gia các công trình an sinh xã hội tại địa phương cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của nữ công đối với cộng đồng và xã hội.

Trong thời gian tới, Nữ công Công ty Than Thống Nhất sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động công trình và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mình.

Phạm Nga