Than Thống Nhất: Nâng cao năng lực thông gió tại mỏ hầm lò sâu dưới mức -35

Nhờ có sự đầu tư trang thiết bị đồng bộ từ trạm quạt thông gió chính, hệ thống thông gió cục bộ cũng như việc điều tiết mạng gió một cách hợp lý nên trong thời gian tới, tình hình thông gió và quản lý khí của Công ty Than Thống Nhất sẽ được cải thiện rõ rệt.

Trong quá trình sản xuất, khai thác than ngày càng xuống sâu trong hầm lò, các khí độc hại như khí mê tan tăng cao tỉ lệ thuận với độ sâu khai thác. Xác định được vấn đề nguy hiểm đó, Công ty Than Thống Nhất - TKV đầu tư lắp đặt bổ sung 1 Trạm quạt gió chính VO-22/14AR để nâng cao năng lực thông gió cũng như duy trì lưu lượng gió cấp cho các hộ tiêu thụ phục vụ sản xuất.

Hiện tại mỏ than Thống Nhất là một mỏ hầm lò tập trung khai thác ở 2 tầng khai thác mức -35/+18 và mức -140/-35, đồng thời đang tập trung đào lò CBSX ở các mức -140; -35; +18. Hệ thống đường lò được khai thác thường xuyên với chiều dài hơn 30 km; với 12 lò chợ khai thác than và các gương lò chuẩn bị sản xuất bố trí trong than, trong đá nên hệ thống thông gió và quản lý hết sức phức tạp và đòi hỏi mức độ an toàn rất nghiêm ngặt.

Về hệ thống thông gió chính: Trước ngày 20/9/2019, Công ty Than Thống Nhất duy trì 2 trạm quạt chính 2K56 N024 số 1 và số 2 để thông gió phục vụ sản xuất thông qua 2 tuyến lò Thượng thông gió (+13 ÷ +54) số 1 và số 2 hoạt động theo chế độ liên hợp ở mức +52.

Để thực hiện dự án duy trì mở rộng sản xuất than lên 2,1 triệu tấn vào năm 2020 và các năm sau, đồng thời chuyển diện sản xuất khai thác các lò chợ từ mức -35/+18 xuống khai thác lò chợ hoàn toàn ở mức -140/-35, Công ty đã đầu tư cải tạo mạng gió chính: Trong quý III/2019 đã đào đường thông gió mới chiều dài 165 m, tiết diện 13 m2, san gạt mặt bằng +52, lắp đặt trạm thông gió chính của Nga VO-22/14AR tại mức +52.

Sau một thời gian tập trung thi công lắp đặt, hiệu chỉnh và làm các thủ tục pháp lý, Công ty Than Thống - TKV cùng Liên danh nhà thầu VIZA-MGEC đã đưa vào vận hành, chạy thử nghiệm quạt số 2 thuộc Trạm quạt gió chính VO-22/14AR từ ca 1 ngày 20/9/2019.

 

Thông số kỹ thuật quạt gió chính VO-22/14AR

Thông số/ Đơn vị

Giá trị

Đường kính cánh, mm

2.200

Tốc độ vòng quay, vòng/phút

1.000

Lưu lượng min/max, m3/ giây

40/200

Áp suất tĩnh min/max, daPa

110/470

Áp suất toàn phần min/max, daPa

110/500

Hiệu suất lớn nhất

0,85

Hệ số khi đảo chiều, %

80

Công suất động cơ, kW

800

Trọng lượng không bao gồm động cơ, kg

12.200

Kích thước tổng thể, mm
- Dài
- Rộng
- Cao


10.200
3.300
3.550


Chính nhờ có sự đầu tư trang thiết bị đồng bộ từ trạm quạt thông gió chính, hệ thống thông gió cục bộ cũng như việc điều tiết mạng gió một cách hợp lý nên trong thời gian tới, tình hình thông gió và quản lý khí của Công ty Than Thống Nhất sẽ được cải thiện rõ rệt.

Lưu lượng gió cấp cho các lò chợ, gương lò chuẩn bị đảm bảo yêu cầu quy định, điều kiện vi khí hậu được cải thiện, hàm lượng các loại khí độc hại đặc biệt khí CH4 tại các luồng gió thải các lò chợ, khu vực chỉ nằm trong trị số an toàn cho phép.

Trong những năm tới, thực hiện nhiệm vụ phát triển, mở rộng và nâng cao công suất mỏ theo kế hoạch chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Viêt Nam, Công ty Than Thống Nhất tiếp tục xuống sâu và đi xa, sẽ khai thác than hoàn toàn ở phân tầng -140/-35. Do đó những nguy cơ tiềm ẩn của nghề khai thác hầm lò, nguy cơ cháy nổ CH4 vẫn là đáng quan tâm nhất và luôn rình rập bất cứ lúc nào.

Việc siết chặt kỷ luật an toàn, thực hiện nghiêm túc các quy định về thông gió, kiểm soát khí mỏ; không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công việc này phải được đưa lên hàng đầu nhằm đưa Công ty Than Thống Nhất phát triển bền vững theo tiêu chí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: An toàn - Đổi mới - Phát triển.

Cao Văn/Than Thống Nhất