Thép Tấm lá Phú Mỹ: Lao động sáng tạo là hành động thực tế

Trong những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ luôn coi phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một trong các phong trào hành động thực tế. Có nghĩa là được

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, gương cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đội ngũ CNVCLĐ.

Trong điều kiện Công ty Tấm lá Phú Mỹ còn gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh, máy móc công nghệ ngày càng lạc hậu hơn so với các đơn vị bạn được đầu tư mới và vừa tung sản phẩm ra thị trường thì các giải pháp đổi mới, cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu tự chế tạo trang thiết bị, phụ tùng thay thế và tìm kiếm nguyên vật liệu mới của CNVCLĐ đã hỗ trợ có hiệu quả cho công ty phát triển ổn định và đứng vững trên thị trường.

Công đoàn Công ty đã động viên đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng để nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng máy máy móc thiết bị, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Song song đó tạo điều kiện tốt nhất cũng như khơi nguồn cảm hứng cho CNVCLĐ tham gia phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, các chương trình thi đua tăng năng suất, chất lượng hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu KTKT như tham gia học tập lớp Quản lý Crestcom nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của công ty… Phong trào nữ cũng sôi nổi không kém với các thi đua chuyên đề của Ban Nữ công Công đoàn như: Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Cty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ phấn đấu xây dựng và duy trì không gian xanh, sạch vì chất lượng cuộc sống", “Chương trình gắn biển Nhà máy công viên"; “Trồng cây bàng vuông - Nghĩa tình của các Chiến sĩ Trường Sa gửi tặng”... Trong 2017 toàn Công ty đã có 19 sáng kiến có giá trị được duyệt áp dụng thực tiễn trên tổng số 34 sáng kiến đăng ký.

Vai trò của Ban chấp hành Công đoàn trong thực tiễn hiện nay là hết sức quan trọng, vì thế đòi hỏi cán bộ Công đoàn, Ban chấp hành phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp và thu hút đông đảo CNLĐ tham gia vào các hoạt động thi đua, các phong trào, chương trình cụ thể. Với suy nghĩ và hành động coi các phong trào thi đua là hoạt động thực tế, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ đã tập hợp được người lao động cùng đoàn kết vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty ngày càng tốt hơn.